Да отпадне клас „прослужено време“, но ще важи ли за депутати, министри и държавни чиновници?

Вече трета седмица се коментира какво казал Далавери Симеонов за клас прослужено време, какво казали представителите на Бизнеса в лицето на Домусчиев и приятели и сега разсъждавам върху въпроса:

– Това отпадане на клас прослужено време, ще важи ли за депутати, министри, държавни чиновници и всички други в държавната администрация или ще е само за хората работещи в икономиката, която произвежда нещо?

Питам защото не ми стана ясно, точно колко търтеи ще засегне това с класа ако отпадне.

Цитирам текст на БТА за закона приет на второ четене през 2012 година за отпадането на клас прослужено време на държавният служител!!!

Тогава Горанов е все още зам.финансов министър!!!

И се чудя, Каква е тази Държава?!

„Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за държавния служител, с които се определя нов начин на формиране на работната заплата, като се премахва т.нар. клас „прослужено време“, съобщи БТА.

Бонуси ще се изплащат четири пъти годишно, въз основа на оценка по ред, определен в наредба. Те ще трябва да се вместят в рамките на целия фонд за допълнителни възнаграждения, който е 30% от бюджета за заплати на ведомството.

Финансовият министър Симеон Дянков заяви по-късно пред журналисти, че в закона между първо и второ четене са заложени две ограничения: ДМС да бъде до 30% от фонд „Работна заплата“ в цялата институция; ДМС за отделния служител да бъде до 80% от заплатата му.

Брутната заплата ще се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд, за работа през официалните празници, за времето на разположение и за постигнати резултати. Зам.-министърът на финансите Владислав Горанов обясни по този повод, че с нито една стотинка няма да се намалят получаваните от държавните служители възнаграждения. Индивидуалният размер на основната заплата ще се определя като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.“

Атанас Калев