Да помогнем на Александър да живее

Зов за помощ!

Да помогнем на Александър!

Алексанър Петев Маринов е младо момче, само на 17 години, което има нужда от Вашата помощ.

На 03.10.2017 год, му е поставена диагноза Рецидивираща и постоянна хематурия-дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит заболяване, при което имунната система напада собствени клетки на бъбрека.

Потърсено е лечение в България и в Турция, като турските лекари от болницата Меmorial Sisli Hospital предлагат по-добра прогноза, но и по-висока сума. Началната цена е 12 000 лева за провеждане на 6-месечно лечение с циклофосфамид (Ендоксан).

Към настоящият момент Александър се чувства добре и след тези 6 месеца беше необходима поддържаща терапия на всеки 3 месеца. 1 година след терапията, резултатите се подобриха значително. Вливки с Ендоксан се правеха според резултатите.

От името на Александър и неговото семейство, благодарим за цялата подкрепа!

Молим ви добри хора помогнете!

[email protected]

BAN BGN – BG29STSA93000025134111

IBAN EUR-BG49STSA93000025134139

IBAN USD BG32STSA93000025134154

Титуляр- Александър Петев Маринов Клон- Павликени, България

Страницата на Александър в HelpKarma – https://bg.helpkarma.com/campaign/da-pomognem-na-aleksandar-255