Дани Кирилов, ГЕРБ: Правото на придвижване не е основно гражданско право

„Към момента ние сме в обема, в който държавата би могла да се отклони без да нарушава тези (гражданските) права.

Към момента не сме в сериозно отклонение, в сериозна непропорционална диспропорция спрямо тази ситуация на извънредното положение“

Така правосъдният министър Данаил Кирилов оцени пред Би Ти Ви степента, в която с извънредното положение се ограничават някои граждански права в България. „По нашия анализ, който е сериозен, прецизен, задълбочен и изследва практиката на Европейския съд (по правата на човека) в малкото случаи, при които е имало дерогации, ние стигнахме до заключението, че безспорно има известно ограничаване на правото на свободно придвижване заради карантинните мерки“, каза той, цитиран от Дневник.

Заради това правосъдното и външното министерство вече са готови от седмица с доклад пред Министерския съвет, който да одобри мандат за „евентуално за нотификация с варианти евентуално за дерогация“. Става дума за анонсирано от министъра по-рано намерение да се иска нотификация за дерогация на прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека.

„Консолидирахме се, че не се нарушават три, четири или пет неосновни права, а бихме могли да имаме притеснение, че би могло да има негативна реакция евентуално за правото на придвижване, но то не е основно право“, каза той.

За внасянето на доклада двамата министри изчакват дали в хода на епидемията ще се наложи въвеждането на свръхограничения. Ако се реши докладът да бъде внесен в Министерския съвет, ще го получат и медиите.