Държавният департамент на САЩ: България страда от корупция, полицейско насилие и цензура на медиите

Пет дни преди парламентарните избори Държавният департамент на САЩ излезе с унищожителен доклад за България, рисуващ трагична картина на действителността у нас – тежка корупция, безнаказаност, полицейско насилие и цензура в медиите.

„Съществените проблеми, свързани с правата на човека, обхванаха:

насилствено отношение от страна на полицията;

произволни арести;

сериозни проблеми с независимостта на съдебната система;

сериозни ограничения на правото на свободно изразяване,

включително цензура на медиите, насилие и заплахи за упражняване на насилие срещу журналисти, както и корпоративен и политически натиск върху медиите;

връщане на бежанци или търсещи убежище лица;

тежки корупционни деяния;

престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу роми;

насилие срещу деца;

престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ)“.

Това пише в частта за България на Доклада за състоянието на човешките права за 2020 г., чиято публикация днес бе обявена от държавния секретар Антъни Блинкен. За това съобщи посолството на САЩ в България.

Съединените щати поставят правата на човека в центъра на външната ни политика, защото те са от съществено значение за мира и стабилността.

Тази година докладът обхваща 198 държави и територии. Държавният департамент издава този възложен от Конгреса доклад всяка година през последните 45 години.

„Това е важна част от продължаващия диалог, който водим с нашите приятели и съюзници в стремежа ни да подобрим ситуацията с правата на човека във всички държави, да изградим свят, в който всички граждани са свободни, равни и овластени“, подчертават от US мисията.

Ето пълния текст на резюмето за България:

ДОКЛАД ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – БЪЛГАРИЯ, 2020 г.

РЕЗЮМЕ

България е конституционна република, управлявана от свободно избрано еднокамарно Народно събрание. Държавното управление се осъществява от коалиционно правителство, ръководено от министър-председател. През 2017 г. са проведени избори за Народно събрание, като Централната избирателна комисия (ЦИК) не установи съществени изборни нередности. Международните и местните наблюдатели определиха изборите за Народно събрание, както и проведените през 2016 г. президентски избори, за свободни и честни като цяло, но посочиха някои недостатъци.

Министерството на вътрешните работи отговаря за правоприлагането, миграционните въпроси и граничния контрол.

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е подотчетна на Министерския съвет и отговаря за разследването на корупция и организирана престъпност.

Въоръжените сили отговарят за външната сигурност, но могат също така да подпомагат опазването на сигурността на границите.

По време на извънредното положение поради пандемията от коронавирус въоръжените сили получиха правомощия да прилагат мерките и ограниченията, свързани с COVID-19, но не ги упражниха. Националната служба за охрана (НСО), подчинена на президента, отговаря за сигурността на държавници и високопоставени официални лица.

Гражданските власти поддържаха ефективен контрол върху силите за сигурност.

От представители на силите за сигурност бяха извършени определени нарушения.

Съществените проблеми, свързани с правата на човека, обхванаха: насилствено отношение от страна на полицията; произволни арести; сериозни проблеми с независимостта на съдебната система; сериозни ограничения на правото на свободно изразяване, включително цензура на медиите, насилие и заплахи за упражняване на насилие срещу журналисти, както и корпоративен и политически натиск върху медиите; връщане на бежанци или търсещи убежище лица; тежки корупционни деяния; престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу роми; насилие срещу деца; престъпления, свързани с насилие или заплахи за упражняване на насилие срещу лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ).

Макар че властите предприеха стъпки за наказателно преследване и налагане на наказание на длъжностните лица, извършили нарушения на правата на човека, действията на държавните органи бяха недостатъчни и се наблюдаваше проблем с безнаказаността.

Това е втората сериозна критика, която идва от САЩ по време на предизборната кампания.

На 5 март 2020 година в съвместно изявление двама американски сенатори – демократът Боб Менендес и републиканецът Джим Риш, призоваваха българското правителство и правораздавателната система „да положат повече усилия за гарантиране на върховенството на закона за всички граждани, а не само за някои”.

Според тях „постоянната корупция, влошаването на медийната свобода, политизирането на правосъдието и други заплахи за върховенството на закона поставят сериозни предизвикателства пред двустранните американско-български отношения“.

Внимание бе обърнато на протестите срещу правителството, като се призовава за край на корупцията, спазване на демократичните ценности и свободата на медиите.

„С наближаването на парламентарните избори през април е задължително правителството на България да защити тези ценности”, се казваше още в изявлението.

Епицентър.бг припомня и откъси от доклада на Държавния департамент от преди година – от март 2020, в който се казваше: „Корупцията е широкоразпространена в страната и е обхванала всички сектори на управлението“.

В частта за корупцията, като порочни практики бяха посочени подкупите, злоупотребата с еврофондове, разработката на схеми за незаконно присвояване на средства и законодателство,което защитава частни интереси. В доклада специално бе отбелязано, че корупцията във върховните и административни съдилища е висока. Посочва се случаят с лобиста, добил известност като Красьо Черния и разтърсил съдебната система с твърдението си, че срещу 200 хиляди долара може да купи висши магистрати. Докладът акцентираше върху скандала, довел до оставките на 5-има магистрати и на двама членове на ВСС. Другите проблеми описани в доклада са съществуващи полицейски злоупотреби и лошо отношение към задържани преди провеждането на процес, както и към арестанти от малцинствата.

Специално бе обърнато внимание на тежките условия в затворите и в местата за задържане. Като оставащ проблем държавният департамент е посочил и отвличанията срещу откуп. В крайна сметка обаче докладът бе отбелязал, че бандата за отличения е арестувана и членовете й са в затвора в очакване на процес. Скандалите около ДАНС също бяха отразени, но бе подчертано и че новото правителство е сменило ръководството. В частта свобода на словото и медиите докладът констатира, че личности с политически и икономически интереси са сплашвали журналисти“.

А през септември 2020 година отново в доклад на Държавния департамент бе отбелязано: „Чуждестранните инвеститори остават загрижени за върховенството на закона в България. Корупцията е ендемична, особено по отношение на големи инфраструктурни проекти и в енергийния сектор. Инвеститорите цитират други проблеми, възпрепятстващи инвестициите, като непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени и бавна съдебна система“.

„От началото на 2020 г. има въпроси относно ангажимента на правителството да спазва договорите си, включително с американски инвеститори. Ключов фактор, който трябва да се наблюдава, ще бъде честността на тези преговори. Друга американска компания се сблъсква с продължителни регулаторни пречки в опитите си да навлезе на енергийния пазар, пишеше в доклада на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България.

Източник: Епицентър.бг