Делян Добрев пасти да яде! Кметът на Добрич подписа над 80 000 лв. премия на пиарка и секретарка, че му пазят…

Секретарката на кмета на Добрич Йордан Йорданов и пиарката му ще приберат над 80 000 лева, задето му пазят…документите по водния цикъл в града!

Те няма да работят на терен, само ще администрират, но за сметка на това ще получават солидни възнаграждения.

Ще имат и специален офис, който се намира на улица „Йордан Йовков“ в Добрич. Засега няма информация колко ще струва помещението.

Общата заделена сума само за заплати на назначените в админстративното управление на водния цикъл е 455 хиляди лева.

Ето и възнагражденията, които кметът на Добрич Йордан Йорданов е определил:

Звено за изпълнение на проекта по водния цикъл

1. Ръководител на проекта: инж. Живко Неделев, бивш зам. кмет на Балчик – 75 330 лв.

2. Координатор: инж. Добринка Михова, главен експерт в Дирекция УТИОС – 58 590 лв.

3. Експерт комуникация, информация и публичност: Галина Миткова, началник на канцеларията на кмета и пиар – 46 035 лв.

4. Юрист на проекта: Росица Маркова, юрист на община Добрич – 37 665 лв.

5. ВиК инженер, направление пречистване: Николай Читърлиев – 58 590 лв.

6. ВиК инженер, направление ВиК: инж. Димка Атанасова-Петрова– 58 590 лв.

7. Експерт счетоводство и финанси: Божанка Вуцова, общински съветник от ГЕРБ – 50 220 лв.

8. ВиК инженер, представител на асоциирания партньор: инж.Димчо Димов – 35 573 лева

9. Служител, отговарящ за съхранението на документацията: Мария Йорданова, секретарка на кмета на Добрич – 34 407, 50 лв.

Проверка на Бележник установи, че Божанка Вуцова, в качеството си на общински съветник, е гласувала заема за водния цикъл, който община Добрич трябва да изтегли. Става дума за 11 млн. лева кредит. 10 млн. от тях са предназначени за дофинансиране на средствата за водния цикъл, който е на обща стойност 115 млн. лева. Има ли конфликт на интереси в случая, оставяме на преценката на контролните органи.

Източник: 7dnisofia.bg