Демокрацията е измама – изборите са фарс

Правото на свободен избор е фарс, защото „познаваш” избраника единствено от медиите! А всеки знае, че медиите са купени! Те изграждат ореол на идеален образ, с който народа бива подведен! Каква е тази „демокрация”, която си служи с измама?! Делегирал веднъж правата си, народа престава да е фактор в управлението! Така, вместо да си избира представител, народа си избира ПАЛАЧ! Ние не можем да накараме властта да се промени, но НИЕ можем да се променим! КАК? 

Изборът е ОТГОВОРНОСТ! Ако всеки се постарае, да го разбере, ще престанем да избираме личности, които НЕ познаваме! Следователно, няма да избираме премиер и президент, а ПРЕКИЯ наш представител – общинския съветник! Той ще носи отговорност пряко пред нас, защото живее сред нас, защото е един от нас!

Но, за да се развива обществото, то трябва да повишава своята професионална квалификация, затова в управлението на обществото и държавата трябва да се котират доказалите се професионалисти, а не партийци! Всяка гилдия трябва да лансира свой представител, който ще защитава нейния интерес в местната власт! Така, провалил се представител, може да бъде отзован по всяко време и заменен с друг! По този начин обществото ще стане по-заинтересовано, по-активно и по-отговорно!

Функционирането на всяко ниво на управлението е пряко зависимо от „горната” инстанция! Затова ръководения колектив избира пряко своя отговорник на всяка инстанция! Така колектива ще упражнява ефикасен контрол, защото е отговорен пред своя електорат!

Всички избори ще се провеждат ЯВНО. Провалил се ръководител лишава от участие себе си и своя електорат в следващия избор.

Така ще лишим политиците от власт, а медиите от възможност да манипулират народа!

Ради Чухлев