Деница Сачева: Целенасочено в момента се насажда антиевропейска пропаганда

Интервю на Илиана Беновска с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева след церемония по отбелязването на 140 г. от зараждането на синдикалната дейност в България от 19-ти декември 2019 г.

Илиана Беновска: Отложихте приемането на Закона за социалните услуги, казахте обаче, че в него няма нищо ново, освен категоризацията на деца с увреждания, тогава защо е нужно да се приема този закон?

Деница Сачева: Не, не нищо ново, няма нищо ново по отношение на децата и семействата. Никакви нови мерки не се въвеждат вътре, нито се правят някакви нови разпоредби от гледна точка на работата на деца в риск. Законът се приема именно защото са необходими регулации на социалните услуги. Те се изпълняват вече 15 години в България, има 1356 в цялата страна и е нужно вече да говорим именно за регулации и за качество. Трябва да има карта на тези социални услуги, така че да може да се регулира търсенето и предлагането, а не да има голяма експанзия на социални услуги там, където няма нужда от тях, а за сметка на това да има места, където да няма социални услуги. Трябва да има стандарти за качество. С този закон се създава агенция за качеството на социалните услуги, така че всъщност този закон се отнася до качеството на социалните услуги, а не до семейните политики.

Илиана Беновска: Добре, тогава кой създава това напрежение, кой има интерес да създава това напрежение в България, че децата ще бъдат изземвани от родителите им, къде е скритото?

Деница Сачева: Определено можем да говорим за сериозна външна провокация и намеса.

Илиана Беновска: От кого?

Деница Сачева: Не мога да кажа, защото аз не съм разследващ орган, но ми прави впечатление …

Илиана Беновска: Но вие трябва да направите анализ, за да можете да санирате ситуацията!

Деница Сачева: Прави ми впечатление, че има групи, които се радикализират, когато ние призоваваме за диалог, което е ясен знак, че исканията са други, а не за семейни политики. Прави впечатление също, спомняте си по време на местните избори, непосредствено преди местните избори беше пуснат целенасочен слух в ромските махали, че ще се вземат деца, за да се извеждат децата от училище. Така че със сигурност има провокации, които трябва да бъдат разследвани.

Илиана Беновска: Външно ли е това влияние, или вътре в България политическо от някоя партия?

Деница Сачева: Има партии, които вече се самоидентифицираха с тези искания.

Илиана Беновска: Кои?

Деница Сачева: Например ПП „Възраждане“, това се вижда …

Илиана Беновска: Тя е малка.

Деница Сачева: Това се вижда на техните сайтове. Аз пак казвам, не мога да бъда разследващ орган.

Илиана Беновска: Да, но не сте ли се обърнали към органите на реда, за да могат МВР, прокуратурата?

Деница Сачева: Обсъждали сме това с колегите и вероятно ще повдигнем този въпрос на по-високо ниво, защото смятаме, че вероятно има хора, които целенасочено в момента насаждат антиевропейска пропаганда. Тоест към реално съществуващите страхове, нека да бъдем коректни, защото имаме български граждани, които имат в момента проблеми с чужди законодателства, те имат нужда от правна защита. Говоря за хора, които деца от граждани на Германия, Холандия …

Илиана Беновска: Норвегия!

Деница Сачева: Норвегия е най-често използваната, но далеч не е единствената, Холандия, Германия, Италия, имаме дори сигнали за САЩ. Това са наши сънародници, които наистина имат проблеми със своите деца и с правни казуси, в които са попаднали в чужди държави. Това са теми, по които трябва да работим, това не е тема основно на МТСП, но ние не отричаме страховете и притесненията на тези хора.

Илиана Беновска: Но тя се мултиплицира в цялата държава.

Деница Сачева: Тя не е тема на този закон, още веднъж казвам.

Илиана Беновска: Но аз питам, кой пришива към този закон това?

Деница Сачева: Не мога да кажа, просто трябва да бъдат интервюирани хората, които протестират, за да могат да кажат те кой всъщност подклажда това напрежение.

Илиана Беновска: Те не са много словесни! Един важен въпрос, който сваля министри или ги държи на власт, от Вас се очаква не знам какво точно да направите като чудеса от храброст, ако мога така да се изразя така, колко сте самостоятелна Вие да не се поддавате на натиска на различни образования, които не винаги се идентифицират по начина, по който се представят?

Деница Сачева: По отношение на решенията, които взимам, част от решенията естествено ги взимам сама, други решения неизбежно и задължително …

Илиана Беновска: Имам предвид, че държавната политика изисква и компромиси.

Деница Сачева: Компромис с принципи и ценности не може да има. Компромиси дотолкова, доколкото трябва да се намери баланс между легитимните интереси на различни граждани, това е задължително за политиката.

Илиана Беновска: Как ще ги идентифицирате, като самата не можете да идентифицирате кой „клати“ Закона за социалните услуги?

Деница Сачева: Казах Ви, че ние трябва да проведем този разговор вероятно и на по-високо ниво в рамките на правителството, за да преценим дали има и други политически нюанси в исканията. Но пак казвам, аз искам да направя така, че да извадим реалните страхове, там, където има реални проблеми, да търсим реални решения, а ако има вече някой, който има квазиполитически или квазирелигиозни дори на моменти искания в рамките на хората, които протестират в момента, тогава съответните органи да се занимават с тях, защото това не може да бъде работа на МТСП.

Илиана Беновска: Последен въпрос, Борисов обяви, че Бисер Петков не е бил достатъчно медийно активен или не е достигал до хората със своите обяснения, Вие какво ще промените в контактите, в експонацията си?

Деница Сачева: Аз вече многократно казах, че за Бисер Петков мога да говоря само с уважение.

Илиана Беновска: Аз също говоря с уважение!

Деница Сачева: Той е човек, който наистина е много добър експерт, но политическата позиция изисква освен да намериш доброто решение и да направиш така, че то да има възможност да бъде реализирано. В случая аз започнах диалог с всички общности, включително и с протестиращите, дори най-крайните протестиращи са поканени утре на среща в МТСП.

Илиана Беновска: Кои?

Деница Сачева: Всички, които бяха вчера в комисията, всички са поканени, заедно с национално представителните организации, защото там, където има истински проблеми, ние не трябва да бягаме от тях, трябва да търсим решения, но същевременно именно в диалога и в осветляването на различните интереси ще се види кой реално се бори за защита на права и кой има други цели.

Източник: Novinata.bg