Депутатите трябва да отменят скандалния чл. 417, екзекутирал стотици хиляди граждани и техните семейства и бизнес!

Депутатите в Народното Събрание трябва да докажат, че наистина са народни представители и да отменят СКАНДАЛНИЯ ЧЛЕН 417, екзекутирал стотици хиляди граждани и техните семейства и бизнес!

Трябва да реформират радикално и съдебното принудително изпълнение, тъй като частните съдебни изпълнители се превърнаха в символ на разграбването на народа. В противен случай тези депутати няма да представляват народа си, а частни лобистки интереси. Ще бъдат поредните национални предатели!

Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

Законодателството ни в банковия сектор /както и във всички останали сектори/ е подлога на банките. Те са поставени над всички субекти в държавата, дадени са им държавнически права, в ръцете им е живота и бизнеса на всеки от нас. Както сполучливо се изрази един потърпевш – първо те застрелват, а после се решава дали е правилно.

Чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс предоставя държавен суверенитет на банките. Той елиминира съда, прави го слуга на банките и унищожава всякакъв живот в държавата – и личен, и професионален.

Това е член от закона, отнасящ се до правата на банките у нас. Конкретно: няма съд, няма преценка, няма институция, няма съдебна система за тях. Банките решават къде, колко и кога да вдигат лихвите, да си измислят десетки нови такси и да скубят хората. Познайте кой е измислил член 417, кой го е предложил в парламента и защо паразитите са казали „да”?!?

Банковото лоби в парламента затвори капана над беззащитния кредитополучател и си гарантира бърз и облекчен ред за събиране на кредитите си чрез чл. 417 от ГПК. Този член позволява на банките да се снабдят с изпълнителен лист въз основа на т.нар. „извлечение от банковите сметки” – термин, който не съществува в счетоводните закони, а е създаден от депутатите в услуга на банките само в чл. 417 от ГПК.

Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес.

Вижт още: http://advokatfilipova.eu/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8/