Депутатът за един мандат получава заплата колкото един български учител за 35 години работа

Цената на труда в България.

За един мандат един български депутат получава около 300 000лева заплата, включително добавките за участие в комисии.

Толкова ще полупи един български учител (средно 700 лева заплата) за 35 години работа.

Толкова ще полупи един български лекар (средно 1200 лева заплата) за 20 години работа.

Толкова ще получи една шивачка в България (средно 450 лева заплата) за 55 години работа.

За 35 години един български учител ще изучи няколко хиляди българчета на четмо и писмо.

За 20 години един български лекар ще се погрижи и през ръцете му ще минат няколко десетки хиляди болни българи.

За 55 години къртовска работа (стаж за два живота) една българска шивачка ще „заслужи“ 200 лева пенсия.

За един мандат на българските депутати от държавният бюджет се крадат над 4 милиарда ДДС, над 400 000 българи напускат родината си и над 30 населени места остават без нито един жител.

БОЕЦ представяме тези факти без коментар. Коментарите и изводите оставяме на вас.

Лидерът на БОЕЦ Георги Борисов Георгиев, Фейсбук