Децата умират, защото няма пари за тяхното лечение, а партиите взимат пари от Държавния Бюджет!

Има ли смисъл от партия, която не може да се самоиздържа?

Какво е партията?

Свободни сдружения на граждани, създадени с цел да формират и изразяват политическата си воля

Защо аз да плащам за някой си, за неговата политическа воля? Те не могат ли да си съберат членския внос и дарения от тези, които ги харесват, членуват при тях, гласуват за тях? Спекулира се, буквално се лъже, че това бил европейския модел – всички да плащат, партиите за да са иждивенци на Държавния бюджет! Ами не е вярно!

В Европа държавата съдейства на политическите партии, при еднакви условия, за решаване на техните въпроси по осъществяване на дейността им. Отделните страни имат различни закони за политическите партии.

Почти никъде не се дават пари на ръка или по сметка на партийния чиновник!

Във Франция им дават да ползват общински държавни, публични зали, офиси…. Дават им достъп до обществените медии, субсидират частните медии за политически предавани, но при равноправно участие на всички партии. Назначават и чиновници в партиите, но те са към съответната префектура, там са назначени по предложение на партията, в смисъл, че от там си взимат заплатите…..

А у нас държавата е бутафорна, бутафорни са и партиите! Уж е силна БСП, уж са много, уж са млади, а трябвало да са иждивенци на държавния бюджет, иначе като проститутки щели да се продадат на олигархията…..

Значи това БСП е бутафория на масова партия, това е казионна партия на иждивенци на цялото общество! Всъщност какво общо има казионната БСП с партията на Благоев, с антифашистката партия на Димитров? Нищо! Това е бутафорна, казионна партия на издържана от цялото българско общество!

Тези хора взимат от парите за лечение български деца с редки заболявания, практически те са убийци….

Децата умират, защото няма пари за тяхното лечение, а партиите взимат пари от Държавния Бюджет!

Огнян Боюклиев, Фейсбук