Дискриминация! Всяка година държавата дава по 229 млн. лева само на ромите

Изплуваха смайващи данни за сумите, които се отпускат за интеграцията на ромите от държавата всяка година!

Всеки момент се очаква да започнат преговорите между работодатели и синдикати за осигурителните прагове. В случай, че работодателите откажат да седнат на масата за преговори, от КНСБ ще настояват държавата да наложи ръст от 10% на минималните осигурителни доходи на всички позиции.

Експертите на синдиката са пресметнали, че от тази мярка може да се увеличат приходите на бюджета на ДОО над 80 млн. лв. Общо всички предложени от КНСБ мерки ще увеличат приходите с 475 млн. лв., а допълнителните разходище са 913 млн. лв., като най-голямо перо в тях ще са разходите за пенсии – около 800 млн.лв, пише „Труд“.

Досега няма сериозен анализ от АСП дали еднократните помощи за първокласници се изразходват по предназначение, каза изпълнителният секретар на синдиката Ася Гонева. От синдиката предлагат да се затегне контрола по изразходването на тези пари като във всяка детска градина или училище има социален работник. Целта е помощта да бъде обвързана с отговорното родителство.

През м.г. около 46 хил. бедни семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас в държавно или общинско училище получиха такава еднократна помощ.

Всяка година за ромското включване държавата дава 229 млн. лв., а неправителствените организации по линия на различни донори дават по още 212 млн. лв., коментира лидерката на учителския синдикат Янка Такева.

Източник: БЛИЦ