Дивият капитализъм в България – Богатите крадат и стават по-богати, бедните са ограбени и стават все по-бедни

В СКАНДАЛОЛАНДИЯ НИЩО НЕ Е НАРЕД

Колко е лесно да се манипулират хората! Дори и умните.

Днешният скандал измества вчерашния, който пък е изместил онзиденшния. В един момент количеството на скандалите преминават в качество на отношението – тъпа незаинтересованост какво се случва!

Днес прегледах всички медии, социални мрежи…и да, за отсрочването на задълженията на Мюфтийството – НИЩО! Забравихме, а?

Скандалите се правят и затова – да живеем с усещането, че това е нормално, че това, което сме си въобразявали, че е нормално и морално, е изкривено и фалшиво. А истината е заметена някъде под килима и ни убеждават, че никога не сме я виждали.

На 15 март Цецку е внесъл изменение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията: § 9. /1/ По искане на регистрираните по този закон вероизповедания, може да се реши отстрочване на непогасените към 31.12.2018 година публични задължения по чл.162 ал.2 от ДОПК, включително на начислените лихви, до датата на издаване на разрешението за срок от 10 години.

Естествено, ДОПК са си го заврели там, където Б. Р. си пази дипломата. Някакви промени в ДОПК също няма, а изключенията трябва да са посочени и там, все пак това е данъчен кодекс, а не правила за селски седянки!

А една женица от Пловдив, със 172 лева пенсия, трябва да връща десетки хиляди, защото НОИ са й загубили документите за пенсия! Тя не е мюфтийството, за да ползва данъчния рай. И за разлика от тях, няма хиляди имоти, които да продаде или да взема наеми! Тя не е Цветанов, да й дават на половин цена всичко! Тя е само една жена, работила цял живот. За нея привилегии няма!

Ето ви го ДИВИЯТ КАПИТАЛИЗЪМ НА БЪЛГАРИЯ – БОГАТИТЕ КРАДАТ И СТАВАТ ПО-БОГАТИ, БЕДНИТЕ СА ОГРАБЕНИ И СТАВАТ ВСЕ ПО-БЕДНИ!

И най-страшното – ВЕЧЕ СМЕ ЗАГУБИЛИ УСЕТ ЗА НОРМАЛНОТО. ЗАЩОТО В ДЪРЖАВАТА НА СКАНДАЛИТЕ ТЕ СА ЕТАЛОН!

Елена Гунчева, Фейсбук