Държавата иска от безработните 18,40 лв. на месец, а дава месечно 14 000 лв. на депутатите

Уродливата форма на управление на страната реши, че безработните, които ровят в кофите за боклук са длъжни да плащат на своите паразити по 18,40 лв. за здравни вноски от тази година.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) безработните в България за 2016 година са 215 000 души. Обаче по данни на НАП броят на здравно неосигурените в България е около 2 млн. души. Някъде около 1,2 млн. души от тях се намират в чужбина и те не би трябвало да плащат здравни вноски.  Има около 460 000 души, които са трайно безработни, като те нямат доходи и няма как да плащат здравните си вноски.

В същото време от НАП заявяват, че задължителни здравни вноски като самоосигуряващи се лица дължат трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, както и всички лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Така на практика излиза, че трайно безработните хора, които живеят ден за ден и не знаят повечето от тях дали ще успеят да преживеят, се налага да плащат задължително здравна вноска на паразитиращите структури в държавата.

„Но в същото време – държавата, която е мащеха за безработните плаща по 14 000 лева месечно на всеки депутат и партията му. Тази позорна партийна субсидия продължава да е най-високата в света“, коментира Стела Банкова в своя Фейсбук.

Общата издръжка на партиите на година ни струват 35 611 920 лв. от държавния бюджет, а общо за четири години ще ни струват 142 447 677 лв.