Един КМЕТ на Ню Йорк управлява 8 млн. души, а при нас 265 кметове, не могат да направят България процъфтяваща държава

Един КМЕТ на Ню Йорк управлява 8 млн. души, а при нас 265 кметове, не могат да направят България процъфтяваща държава.

Един КМЕТ на Ню Йорк и администрацията му управляват ГРАД от над 8 милиона души.

Един КМЕТ на Москва и екипът му например ръководят ГРАД от 11 милиона души.

Един КМЕТ на Истанбул и екипът му управляват ГРАД от почти 14 милиона души.

Един КМЕТ на Лондон и помощниците му се справят с ГРАД от 8 милиона души.

Обяснете ми тогава как цяла президентска администрация, цял парламент с 240 народни представители, цял министерски съвет и още стотици асистенти и съветници, 265 кметове на общини в цялата държава, областни управители и обемната държавна администрация – стотици хиляди души, не могат да управляват и да изведат от кризата ДЪРЖАВА от по-малко от 7 милиона души.

Цвета Кирилова, Фейсбук