Единственото нещо, което у нас достига своето съвършено състояние, е глупостта. Симеонов е най-голямото доказателство за това

Единственото нещо, което у нас достига своето съвършено състояние, е глупостта.

И Валери Симеонов е най-голямото доказателство за това.

Валери Симиенов, който твърди, че е електроинженер, не знае оказва се, че прословутата Велика българска ограда по южната граница е достатъчно висока и широка, за да може да се наблюдава посредством спътници.

А той бъбре за някакви секретни чертежи, държавни и военни тайни и пр. небивалици. Валери, Валери! Още в края на 70-те години на миналия век беше известно, че чрез спътник може да се наблюдава човек, който чете вестник, седнал на пейка на пл. „Ленин“ в София и спътникът вижда дали вестникът е „Работническо дело“ или е „Отечествен фронт“.

За какви чертежи и секрети говориш, Валери?!

Ама, много хубаво се излагаш! Ако имам някога потребност от ел. инженер, никога не бих те наел. Дори не бих ти поверил и бушоните на ел. инсталацията си!

Аман от неграмотници!

Любо Кольовски, Фейсбук