Една новина, която медиите ще ви спестят: България е на 8 място по сива икономика в света

Една новина, която медиите ще ви спестят:

БЪЛГАРИЯ – СРЕД „НАЙ-ПЪРВИТЕ“!
НА 8 МЯСТО ПО СИВА ИКОНОМИКА В СВЕТА!

Излезе специален доклад за развитието на сивата икономика в света до 2025 г.
Сива икономика е онази, която не плаща данъци, крие обороти и пери пари. Според експертите това е икономическа дейност и доход от нея, които са извън пределите на системите за държавно регулиране, държавен надзор и данъчно облагане.

Докладът е дело на много професионална и неполитизирана структура – АССA. Това е световна организация на сертифицираните по специални международни стандарти счетоводители.

http://www.accaglobal.com/gb/en.html

Според този доклад перачницата България е на 8 място в света!

По-зле сме от Индия, Индонезия, Кения и др. десетки страни, изследвани в доклада.
„Лидираме“ в ЕС, преди нас в Европа са само Украйна и Русия.

Показател е делът на сивата икономика от основния икономически показател – брутен вътрешен продукт (БВП)

Размер на БВП на една държава: популярно казано, показва стойността на всички стоки и услуги.

Главните фактори за сивия сектор в нашата страна са подредени така:

1. бюрокрацията
2. корупцията
3. безработицата

До 2025 докладът не предвижда намаляване на сивата икономика у нас, а обратното -дори леко увеличение до 30.06%

Личното ми мнение: данните за България са занижени. Ако се направи анализ на паричното предлагане – обем, структура, съотношения и динамика на нейни компоненти, делът на сивия сектор у нас по мои изчисления е около 37-39% от БВП.

В Европа първенец по борбата с това явления е Австрия. За моя изненада скандинавските страни не са сред най-добре справящите със сивия сектор. От големите държави най-добре е Великобритания, с малка разлика следва Германия, на известна дистацзия Франция, назад от тях – Италия.

Според доклада основната отговорност за дела на сивата икономика е на правителствата. Като противодействия се сочат смъкване на равнището на корупцията, легализация на някои сектори от тази икономика, засилване на данъчния контрол и подобряване на системите му, по-унифицирани законодателни норми и т.н., и т.н.
С най-малък дял сива икономика са САЩ (7,8% от БВП), Япония (10% от БВП), Китай (10.6% от БВП).

До 2025 г. се очакват по-малко от 0.7% промени в нейния обем в световен мащаб. Сега сивият сектор заема дял от 23.1%, който ще спадне на 22.35% от глобалната икономика.

Григор Лилов, Фейсбук