Една от тоталитаризиращите идеологии на нашата съвременност е „джендър теорията“

„Ако някой е очаквал, че тоталитаризмът ще приключи с нацизма и комунизма, очевидно греши.

Ако някой мисли, че тоталитаризираща идеология днес може да работи само в общности без демократични традиции – като радикалния ислям в обществата на късния традиционализъм, той също греши.

Тоталитарното изкушение ще бъде спътник на човечеството през много дълъг период на неговото развитие. Една от тоталитаризиращите идеологии на нашата съвременност е „джендър теорията“.

Това написа в профила си във фейсбук политологът Огнян Минчев. Публикацията му е към материала на Deutsche Welle „Ватиканът надига глас срещу „унищожаването“ на половете“, който е придружен с видео, в което се твърди, че детето само трябва да определи пола си.

Огнян Минчев продължава във фейсбук така:

„Нейната цел е да „преодолее“ антропологичната определеност на човешкия физиологичен пол и да превърне сексуалността в свободно избираема фантазия на хора с промити мозъци. Промиването започва вече в най-ранна възраст – както свидетелства видеото в края на текста от Deutsche Welle.

Очевидно тук не става дума за права – и хомосексуалните, и транссексуалните хора в една демократична страна имат право да живеят своята идентичност в свобода и с достойнство. Тук става дума за разрастваща се система с тоталитаризиращо въздействие, чиято очевидна цел е да превърне колкото се може повече хора в „сексуално освободени“ от своята природа.

Тоталитаризмът има един основен белег на разпознаване – той е насочен към деградиране на човешката свобода и на свободния избор. Понякога за тази цел той си служи с концлагери и масови убийства, а понякога – с изкушенията на измамни идентичности: светло бъдеще, равенство, „свобода“ от мисията да правиш разлика между добро и зло.

През 1968 г. Западът, а след него и останалият свят преживя културна революция, чиито резултати са противоречиви. От една страна тази революция разкрепости жената, изравни хората като обществено поведение – дрес код, премахна ригидни обществени йерархии. От друга – въведе масовата употреба на наркотици, която е основен бич на съвременното общество.

Идеолозите на нарко революцията също говореха за „освобождение“ – за навлизане в духовния свят през „задната врата“, по прекия път, вместо да полагаш дългогодишни усилия за собствената си еволюция.

„Краткият път“ към духовния свят заведе много адепти на тази нарко революция в психиатрията и съвсем преждевременно – в гробищата. Днес новата „сексуална революция“ няма нужда дори от променящи съзнанието субстанции. Хормоните, чрез които произволно променяш пола си в една, после – в друга посока, насажданата илюзия, че по този начин ставаш „свободен“ са достатъчни средства за опиянение.

Предстои нова битка – не битка на „средновековието“ срещу „светлото бъдеще“. Предстои битка за спасяване правото на човека да еволюира и да разширява своето съзнание по пътя на своята естествено заложена идентичност и чрез инструментите, посочени от всички значими духовни школи – преди всичко чрез способността да различава добро от зло, свобода от подчинение, истина от манипулация.

Човекът е духовно същество с материално битие, което е предизвикателство, изпитание. Защото в материалното битие всички пътища са открити – и нагоре, към светлината, и надолу, към мрака. Мракът не е пъкъл, в който дяволи те пекат на шиш. Мракът е отсъствие на съзнание за това кой си ти, от къде идваш и къде отиваш. Всяка тоталитарна идеология е основана на мрака – защото само в мрака човек губи представата за себе си и свободата на своя бъдещ избор.“

Източник: Епицентър.БГ