Евростат: 2,1 милиона българи живеят в голяма бедност

30% от българското население живее в сериозен риск от бедност.

Това сочат данни на Евростат за хората в тежки материални лишения в ЕС през 2017 г.

Средният показател за ЕС на хора живеещи в тежки материални лишения, е 6,7 на сто.

Отнесени към населението на страната цифрите показват, че през 2010 г. в материални лишения са живели около 3,5 милиона българи, докато през 2017 г. техният брой е бил около 2,1 милиона или намаление от 1,4 млн. души на лицата у нас, които са имали сериозни материални лишения.

Според актуални данни на НСИ най-висок дял на хората у нас, които живеят в сериозен риск от бедност или материални лишения, е най-голям сред българите на възраст 65 + години – около 46 на сто от сънародниците ни в тази възрастова категория или близо над 670 хиляди души.

Източник: Фрог нюз