Евростат: България отново е последна в Европа по стандарт на живот

Отново сме последни по стандарт на живот в Европа, независимо че за последните три години всички са дръпнали напред, включително и ние.

Румъния е със 7 позиции пред нас и населението ѝ има по-висок стандарт от този в Естония и Гърция, показват данни на Евростат за фактическото индивидуално потребление, цитирани от 24 часа.

Показателят е нов, измерва се от 2018 година насам и съдържа данни за реалното потребление на стоки и услуги в дадена страна, независимо дали са платени от домакинствата, държавата или нетърговски организации. Така се избягват изкривяванията от това, че в отделните страни някои услуги като образователните и здравните са организирани по различен начин.

В България фактическото потребление се е подобрило за последните три години, тъй като преди е било 57% от средното за ЕС, докато сега е 61%. Но в Румъния процентът се покачва от 74 на 80 на сто. В Люксембург показателят е с 45% над средноевропейския, а в Германия – с 24%. За Люксембург обаче обяснението е, че в тази миниатюрна държава има много работещи от други страни, които увеличават БВП, а в същото време не участват при изчисляването на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Последното е един от елементите за показателя “фактическо потребление”.

Източник: Petel.bg