Евровизия е симптом! Позорен упадък на човешкия дух, принизяващ човека до животните

Евровизия е симптом!

Диагнозата е много по-тежка.

Перфектно подготвен стратегически план за разрушаване на цели държави, хилядолетни традиции и милиони човешки души. И цялата тази война срещу човечеството, под флага на защитата на човешки права. Предназначеното да оцелее – само от категорията „въздух под налягане“.

Помните ли онова литературно произведение в което е описано как смели мъже се забавляват с дървен Троянския кон, поставен сякаш от небето? Какво се случва след това?

Основният въпрос е кой има интерес от поредната програмирана и подготвена световна катастрофа – личностна, морална и икономическа? Позорен упадък на човешкия дух, принизяващ човека до животните. Пълен световен апокалипсис с много добре програмирана крайна цел!

Евровизия отговаря напълно на този въпрос…

Николай Марков, Фейсбук