Г-жо Кунева, взимайте си предателите на Родината подмишница и отивайте да налагате позорните и вредните си виждания там, от където Ви плащат!

Има ли българи?

За България и нашите деца!

Да се освободим от некомпетентността, дебелоочието и наглостта на хората, които се подиграват с децата ни и плюят на българщината!

Уважаема госпожо Кунева,
Взимайте си предателите на Родината подмишница и отивайте да налагате позорните и вредните си виждания там, от където Ви плащат!

Продължавате да налагате дискриминацията си върху българските деца, а вече и хитрувате като насочвате гнева и върху учителите! Сделката е 60% за частния ромски фонд, 40% за министерството. Играете го второстепенен играч, а фондът Ви е началник. Забравяте обаче, че на целия МОН заплатите се плащат от българския данъкоплатец!

Има отговорни българи, които вече са инициирали цяла група – Оставка Меглена Кунева, посветена на Вас! С удоволствие ще я следя!

Цвета Кирилова, Фейсбук

Кунева, унизи българските деца!

О С Т А В К А!

Уважаема г-жо Меглена Кунева, родена съм ’88а година и за 18 години, в които бях дете на република България, майка ми не получи и една стотинка детски или каквито и да е помощи. Но за сметка на това ми даде образование в елитно училище, в друг град, макар че родителите ми не винаги бяха на работа и добре осигурени. 5 години ме издържаха в друг град, далече, но аз всеки ден ставах сама и ходех на училище, без да бягам, без да се оплаквам дали имам дрехи, обувки или храна. Завърших 12 клас през 2007 година с успех 5,70, 67 извинени отсъствия (или това са около 10-15 учебни дни) и нито едно неизвинено отсъствие! За всичките си тези „мъки“ получавах стипендия от 21 лева, същата сума, която и днес децата в някои училища получават за отличен успех!!! И питам с какво аз и другите като мен не заслужаваме стипендия от 30 евро???? Етническият ми произход? Социалното ми положение? Нима това не е дискриминация срещу мен?

Юлия Сачкова, Фейсбук