Г-н Министър председател! Повече никой не може да ви понася!

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ОСТАВКА!

Настъпи краят на вашето лично ползване на държавната власт в България, г-н Министър председател.

Повече няма какво да присвоите!

Настъпи краят на вашето лично облагодетелстване от международните партньори на България, г-н Министър председател. Повече никой нищо няма да ви даде!

Настъпи краят на вашето лично експлоатиране на партиите, бизнеса, интелигенцията и Народа на България, г-н Министър председател! Повече никой не може да ви понася!

Настъпи вашата политическа смърт, г-н Министър председател! Повече не можете да бъдете реанимиран!

Ако не подадете сега, вашата и на Правителството оставка, всяко действие, бездействие, изказване или премълчаване, което ще извършите оттук нататък ще бъде безусловно доказателство за вашата вина по нарушение на държавната клетва, която сте положили по собствена воля и подписали собственоръчно!

Това е и единственият начин да бъде поне частично реанимиран българският гражданин Бойко Борисов, както и да отстъпите правото на СУВЕРЕНЪТ НА БЪЛГАРИЯ – БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД да избере своите истински държавници! А Той вече знае как и кои!… вие добре Го научихте..

Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ОСТАВКА!

Ивайло Франц, Фейсбук