Геноцид! Около 1,2 млн. души са с пенсии под 321 лв.

Ужасът да си пенсионер в България и да оцеляваш със 160 лв. пенсия

Около 1,2 млн. са пенсионерите, чиито размер на пенсиите е под актуалния размер на линията на бедност, който е 321 лв. за тази година.

Това каза социалният министър Бисер Петков по време на парламентарен контрол днес.

Той обясни, че това, което прави правителството е чрез т.нар. еднократни допълнителни суми да подпомага именно тези пенсионери, което става два пъти в годината.

Петков обясни още, че мерките, свързани с увеличение на старите пенсии, са свързани с много голям финансов разход, а разходът на бюджета на държавата за обществено осигуряване за пенсии превишава 8,5 млрд. лева.

„Бюджетът на държавата за обществено осигуряване е с голям дефицит и мерките. които бяха предприети, целят да се постигне оптимален баланс между адекватност на пенсионните плащания и финансова стабилност на системата“, каза още министър Петков.

Той отбеляза, че през юли 2018 г. отново ще бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност с по-високата тежест на една година осигурителен стаж. Той допълни, че за 2018 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула е 1,169%, като процентът на нарастване в сравнение с този през 2017 г. е 3,8%.

Източник: dariknews.bg