ГЕРБ лъжат! БСК: 14 пъти срив на инвестициите, рязко спада и качеството

Ръстът на БВП за периода 2007 – 2016 не е в резултат на инвестиционна активност, което би осигурило устойчивост на растежа, се посочва в анализ на Българската стопанска камара.

Напомняме, че ръстът на бизнескредитирането през последните 2 години е 0%, така че остава загадка от какво, ако не от тези два определящи и основни фактора идва статистическият бум.

Според БСК – от повишеното потребление, но вчера пък излязоха данни, според които близо половината българи не могат да се позволят редовно да си купуват месо, а по статистически резултати 80% от работещите не получават средната заплата за страната, 75% от домакинствата не разполагат с минимума за нормален живот при редовно покриване на неотложните разходи.

Физическият обем на преките чуждестранни инвестиции отбелязва спад от 14 пъти през 2016 спрямо 2007, отчитат още от БСК. За 2017 се очертава същата тенденция на спад, който по данни на БНБ е 54% за 9-месечието, което значи 21 пъти срив онт 2007 до 2017 г. включително.

Налице е значителен спад на инвестициите като дял от БВП – от 33% през 2007 до 18,6% през 2016, отчитат от БСК.

Публичните инвестиции намаляват два пъти – от 5,2% от БВП през 2007 до 2,6% през 2016.

Влошава се и структурата на този тип инвестиции – над 40% от тях са под формата на заеми от компаниите майки, т.е. качеството на вложенията. Според анализа на БСК тенденцията за нарастване дела на реинвестираната печалба в преки чуждестранни инвестиции е положителна, като от 2013 е с позитивна стойност и нараства до 51,7% през 2016

На този фон от страната изтичат много пари – наблюдава се стабилен ръст на българските инвестиции в чужбина – от 236,5 млн. евро през 2010 г. на 320,2 млн. евро през 2016 г, като през 2016 спрямо 2015 г. (147 млн. евро) се наблюдава двукратен ръст. Силният ръст в износа на инвестиции води до изтичане на национален доход, работни места, капитали и е индикатор за влошена бизнес среда, отчитат още от БСК.

Източник: 19min.bg