ГЕРБ предлага: МС да обявява „извънредна епидемична обстановка“. 1000 лв. глоба, ако не спазваш мерките

Обявяването на „извънредна епидемична обстановка“ да става с решение на Министерски съвет, а не само със заповед на здравния министър.

Това става ясно от предложенията, внесени от шефката на здравната комисия Даниела Дариткова от ГЕРБ, между първо и второ четене на закона за здравето, с които се реглемантират мерките след края на извънредното положение, пише monitor.bg.

Това ще става при непосредствена опасност за живота на гражданите от разпространението на заразни болести. Решението на МС пък ще се взима по предложение на здравния министър. Това ще е за определен период от време и въз основа на извърпена от главния здравен държавен инспектор оценка за съществуващия риск.

Записани са и 8 критерия (характеристики), кога има наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. За целта заразните болести трябва да са причинени от патоген с висок епидемичен потенциал и/или източникът и пътят на предване са необичайни. Второто изискване е да предстявляват сериозна опасност за общественото здраве, дори когато броят на случаите е малък. Трето – може да затруднят или забавят мерките за контрол. Четвърто – гражданите имат нисък имунитет към болеста. Останалите изисквания са заразните болести да са необичайни за района, сезона или населението, да протичат по-тежко от очакваното, да поставят в риск уязвими групи, както и да има регистрирани случаи сред медиците.

След решението на МС , здравният министър издава заповед.

От текстовете става ясно още, че се разширява кръгът на заболявания, при които ще се подлежи на задължителна изолация или карантиа, както на заразените, така и на контактните лица или тазкива, които идват от чужбина. Сред тях освен COVID-19, са и холера, вариаола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, полиомиелит, дифтерия, коремен тиф, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром, туберколоза с бациолоотделяне – общо 14 заболявания.

Когато става дума за заразни болести, извън посочените и при наличие на епидемично разпространение, то здравният министър може да въвежда и само със заповед противоепидемични мерки. Това също ще става по предложение на главния здравен държавен испектор за територията на страната или отделна област от нея.

Контактните лица пък не могат да откажат тестване.

Мерките, които може да обяви министърът може да включват и забрана за влизане на територията на страна на граждани от други държави, с изключение на тези, които са с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване, както и на техните семейства.

Всички болници, независимо от собствеността им, са длъжни да изпълняват мерките на министъра.

При опасност от разспрострение държавните, общинските органи, физически и юридически лица, са длъжни да оказват пълно съдействие на държавния здравен контрол.

В закона от ГЕРБ разписват и санкциите. Така всеки, който не иска да спазва мерките, въведени със заповед на министъра , ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лева. При повтор нарушение – от 1000 до 2000 лева.  Заразен или заразоносител, който откаже задължителна изолация или лечение го грози 5 000 лева глоба. Същата сума е и за контактно лице или човек, влезнал в страната от чужбина, ако откаже да бъде в карантина.

Всички, които не изпълняват задължителната изолация или са отказали да влязат доброволно в карантина, се довеждат принудително от МВР.