ГЕРБ са прекалено малък проблем в голямата криза, която настъпва в България

– Г-н Стойнев, БСП представи в събота „Визия за България“.

Казахте, че това е документ, който е заявка за управление на държавата в интерес на хората. Каква е философията на документа?

– БСП започна разговор за бъдещето на България. Ние, българските социалисти, виждаме този разговор като национален и надскачащ рамките на партийното. Задачата ни е да постигнем гражданско, експертно и политическо разбирателство за нов национален проект за страната. Проектът „Визия за България“ е израз на желанието да очертаем стратегическа зона на национален и надпартиен консенсус, който да бъде над партийните мандати в управлението.

Този разговор, освен консенсус по тази стратегическа зона, трябва да създаде и нов ляв проект за България, който да каже как чрез държавна политика и чрез икономика ще се генерират ръст и ресурс, които да финансират останалите системи и да се изчистят огромните неравенства и бедност.

Този разговор за бъдещето не е с цел да докажем колко слаба и вредна е политиката на ГЕРБ, а по-скоро да покажем  реалната промяна в икономическото и социалното развитие на страната. Защото държава, където населението е неграмотно, в която има огромни демографски проблеми и огромни социални неравенства, просто няма бъдеще. С проекта „Визия за България“ БСП чертае пътя за спасение на България и това как тя да тръгне по нов път на развитие.

– При представянето на документа лидерът на БСП Корнелия Нинова подчерта, че политиките, включени в него, не са алтернатива на ГЕРБ, а на системата. Какво означава това?

– Това означава, че ГЕРБ са прекалено малък проблем в голямата криза, която настъпва в страната, и ние трябва ясно и категорично да кажем, че наистина България има огромен проблем. Не може да просперира държава, която изчезва; държава, в която младите семейства не желаят да сбъднат своите мечти; държава, в която семейните християнски ценности са поставени под въпрос.

Изключително опасна е тенденцията, която ясно показва, че страната ни е пред изчезване. И ако сега не се събудим и няма надпартиен консенсус, ако проектът, който представяме за обсъждане не само в партията, но и извън БСП, не се реализира, през следващите години ще бъде прекалено късно.

Затова ние наистина бием алармата и считаме, че всички трябва да се събудят и да разберат, че ако така продължават, нищо добро не очаква следващото поколение български граждани. Тоест левицата смята, че България трябва да тръгне по един нов път на индустриално развитие, което да доведе след себе си, разбира се, и нужните социални блага.

– По какво проектът „Визия за България“ се различава от досегашните документи на БСП?

– Това е визия, която се опитваме да начертаем извън тези мандати, както сме правили и досега, особено, когато предстоят избори. В този нов път, който сега предлагаме с „Визия за България“, ключовата дума е „държава“. Но не бих казал, че това става, както досега сме говорили, за връщането на държавата само чрез засилване на функции, регулации и собственост.

Думата „връщане“ обаче не е точна, защото кореспондира с минало състояние. Говорим за принципно нова философия на участие и партньорство, за социална държава, за нови обществени отношения и икономика. Поставяме държавата в центъра като планиращ партньор на свободния бизнес, като модерен мениджър на публична собственост, защото колкото и голям ресурс да има частният капитал, той не може да изгради сам инфраструктура, образователна система, среда за иновационен ръст. И тук е ролята на държавата. Защото колкото и да е отговорен частният капитал, той не може да гарантира публичния интерес изцяло и тук е мястото на държавата, т.е. държавата не в тези възприятия, които ние имаме от едни минали времена, а по-скоро, повтарям, като партньор, като един модерен мениджър на публична собственост.

– БСП предлага нов път към устойчив икономически растеж. Какво включва той и какви са предложенията на левицата по отношение на инвестициите, държавните и социалните предприятия, бизнес средата, индустриалните зони?

– В нашия проект ние категорично поставяме въпроса за ролята на държавата в създаването на условия за формиране на български национален капитал чрез подкрепа на български инвеститори. Това е наистина една от ключовите теми, която има отношение и към националната сигурност, и към опазването на националните ресурси.

Ще отворя една скоба. Спомням си, че преди 4-5 години, когато бях министър на икономиката, България стана член на един силен европейски клуб – „Приятелите на индустрията“, основан от Франция. Неговите членове си поставяха за цел засилена държавна роля при прилагане на нова индустриална политика в Европа. Помня колко критични гласове чухме за това как правим социалистическа индустриализация и национализация. Иска ми се днес тези хора да са по-узрели, да са по-широко скроени и надскочили вътрешните си комплекси, защото няма как ние да имаме стабилен икономически растеж, ако нямаме формиран капитал и, разбира се, човешки ресурси. Защото, за да имаме силен икономически растеж, който да е дългосрочен, ние трябва да го базираме на потребление и на износ.

В момента България изнася основно суровини и продукти с ниска добавена стойност. Ние искаме да има растеж, който чрез раздвижване на българския капитал, който стои в момента в банките и не може да намери сигурна среда за инвестиции, да предложим един социален инвестиционен пакет, в който българските граждани да инвестират. И най-вече българският и чуждестранният капитал да бъдат поставени на равна основа, защото, първо, трябва да стимулираме инвестиционния процес, а после да търсим чужд капитал.

БСП предлага естествена стратегия за привличане както на вътрешни, така и на чужди инвестиции в България в сферата на електротехника, електроника, информационни и комуникационни технологии, земеделие, хранително-вкусова промишленост, фармацевтика, машиностроене. Но нещото, което е ключово и което е ново в този проект, това е, че вече говорим за ролята на държавата за създаване на нов тип организации със социално-икономическа цел.

Става дума за социално предприятие, което е един вид оператор в социалната икономика, чиято цел е да въздейства върху общественото. Това предприятие ще предоставя стоки и услуги на пазара по предприемачески, новаторски начин и ще използва своите печалби основно за постигане на социални цели. Социалните предприятия се управляват по един открит, отговорен начин, който включва и служителите вътре. Смятаме, че това е доста нов иновативен модел, който може да бъде изключително добре развит, особено в тези райони, където наистина няма интерес от страна на инвеститорите и от страна на предприемачите.

Разбира се, с цел стимулиране и на българския износ, считаме, че трябва да се засили експортното застраховане, да се увеличи застрахователният капацитет на Българската агенция за експортно застраховане чрез Българската банка за развитие, за един финансов холдинг, който да улесни достъпа до финансиране на българските предприемачи. Искаме да се разшири ролята и на националната компания „Индустриални зони“, която бе създадена през 2008 г., т.е. когато БСП управляваше.

Радващо е, като виждаме в момента какъв бум и огромен напредък има в зоната около Божурище. Това са политики, с които според нас чрез създаване на една по-благоприятна бизнессреда ние можем да извадим от банките българския капитал, а също така да увеличим и чуждестранните инвестиции, които за съжаление са прекалено малко.

– За първи път в документ се говори за интелигентни градове. Какво включва това понятие?

– Става дума за модерно държавно управление, базирано на дигитализацията и електронното управление. За разлика от другите, които си го представят само като свързване на кабели през компютри, БСП говори за създаване на единна информационна система, обединяваща пазарите на селскостопанска продукция с платформи за електронна търговия; национална електронна система по заетостта, свързваща всички бюра по труда на територията на страната; единен електронен данъчен регистър, който да дава информация за всяко лице – какво имущество има, какви доходи има и какви помощи, забележете, получава.

Освен това – електронна карта и здравно досие, единна образователна система, където ще се знае всеки ученик и студент какво учи и какви учебни занятия посещава.

Разбира се, това са все политики, които ясно показват нашия стремеж за по-голяма модернизация на българското общество. „Интелигентни градове“ е изключително модерно начинание, което получава огромен стимул както от страна на Европейската комисия, така и от Европейския парламент. Това е една от техните водещи политики.

Интелигентният град е базиран на високотехнологичен обмен на информация, който се разпространява между многобройните му подсистеми. Става дума и за намаляване на въглеродните емисии, за увеличаване на енергийната ефективност, за една по-ефективна и по-устойчива среда, за за изцяло електронизация и дигитализация. Предлагаме да стартираме с пилотни проекти с пълна дегитализация на 4 града с население до 70 хил. души. Целта е първоначално държавата да ги развие напълно, като покаже реално работещ момент.

Тази пълна дигитализация трябва да доведе и до по-различен икономически профил на самия град, но затова ще трябват наистина доста сериозни усилия. В края на краищата днес БСП така вижда бъдещето на регионално ниво, образно казано, с изграждането или преобразяването на сегашните населени места в интелигентни градове, където наистина основното е да се съхраняват и да се опазват ресурсите, както от екологична, така и от енергийна гледна точка.

– С проекта „Визия за България“ БСП дава сериозна заявка, че е готова да управлява. Ще има ли предсрочни избори, предвид скандалите, които всекидневно тресат управляващата коалиция?

– Всяка опозиционна партия трябва да бъде готова във всеки момент за предсрочни избори. Факт е, че сме свидетели на всекидневни скандали в управлението на страната. Управляващите често се опитват да прехвърлят вината за разправиите си на БСП и че едва ли не левицата ги инициира.

Истината е, че хората наистина не са съгласни с начина на живот, който водят, и виждат колко безпомощни са институциите в страната. Един от големите грехове на правителствата на ГЕРБ е, че разбиха държавните институции и хората вече не вярват в тях.

Убеден съм, че това правителство не може да изкара пълен мандат, то няма и предпоставка да стори това. Което означава, че предсрочни избори ще има рано или късно и БСП като отговорна партия трябва във всеки един момент да бъде готова за управление. Този път ние считаме, че говорим за управление не само в рамките на 4 години, ние желаем да начертаем пътя, по който да тръгне страната – така, че българските граждани да бъдат щастливи, образовани и най-вече здрави в една страна, в която наистина има правителство, което да се грижи за собствения си народ.

Юлия Кулинска, в. „Дума“

Източник: Епицентър.бг