Гешев се похвали с 156 осъдени за корупция за първите 8 месеца на годината

156 души са били осъдени по дела за корупция за първите 8 месеца на годината.

Оправдани са 22 души.

Това отчита главният прокурор Иван Гешев в специален доклад до парламента, който му беше поискан през юли по инициатива на БСП.

Докладът на главния прокурор за дейността на прокуратурата през първите 8 месеца на годината е внесен в Народното събрание и предстои Гешев да бъде изслушан от депутатите. Отчетът събира на 63 страници графики, таблици и информация за образуваните досъдебни производства както в цялата страна, така и по районни и окръжни прокуратури.

Отделено е специално място на делата с висок обществен интерес, както и на разследваните случаи за корупция, организирана престъпност, пране на пари, злоупотреби с европейско финансиране, данъчни престъпления, трафик на хора и наркотици и други. Изчислена е средната натовареност на прокурорите по места като са предоставени и обобщени данни за натовареността на прокуратурите по райони и области за първите 8 месеца на годината.

2948 души са окончателно осъдени по дела с висок обществен интерес

През първите 8 месеца на годината главният прокурор Иван Гешев отчита, че 48,9% от наблюдаваните дела с висок обществен интерес са решени. Съдът е върнал на прокуратурата 3,4% от всички внесени обвинителни актове по наказателни дела. Осъдени с влязла в сила присъда са 2948 души. Оправдани са 2.4% от всички с окончателни присъди.

В отчета се посочва, че по разследвания на дела с висок обществен интерес са работили най-много в Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратута – общо 5650, което е 28.6% от всички обществено значими дела в цялата страна. Решени са 2769 досъдебни производства, което е 28.7% от общо решените. Прокурорите от СГП и СРП са внесли в съда 400 прокурорски акта по дела с висок обществен интерес.

За 8 месеца са осъдени 92-ма души за организирана престъпност

През 8-месечния период прокурорите са наблюдавали общо 701 дела за организирана престъпност, като 122 от тях са нови. На съд са предадени 372 лица, 38 наказателни производства срещу организирани престъпни групи са прекратени.

Съдът е върнал на прокуратурата за доразследване или корекции в обвинителния акт 10 дела, което е 10.9% от общо внесените прокурорски актове по дела за организирана престъпност.

Осъдени за участие в организирани престъпни групи с окончателно влезли в сила присъди са 92 души. 12 са оправдани. Очаквано най-много дела срещу организираната престъпност са водили в специализираната прокуратура – 683 досъдебни производства.

Прокуратурата отчете 283-ма осъдени за корупция и 30 върнати дела

Любопитен е отчетът по делата за корупция предвид критиките от последия евродоклад. От държавното обвинение отчитат, че в цялата страна са водени общо 2282 разследвания за корупция, като 525 са делата, които са образувани през първите 8 месеца на годината. За корупция са предадени на съд общо 283 души, но има и върнати дела – 30, което е 13,3% от всички внесени в съда. Окончателно осъдени за корупционни престъпления са 156 души, а 22-ма са оправдани.

Гешев напомни, че иска промени в закона за работата на следователите

С отчета на прокуратурата главният прокурор Иван Гешев напомни, че следователите имат ограничени правомощия за разследване и отново припомни предложението да бъде разшитен кръгът на компетентността им, както и на възможността да им се възлагат повече дела за разследване.

„При представяне на данните за броя на разследваните дела от следователите, следва се има предвид законово ограничената им компетентност, както и фактът, че от прокуратурата многократно са правени предложения за обсъждане и приемане на законодателни решения с цел разширяване на материалната им компетентност – напр. разширяване кръга на делата по чл. 396 НПК, предвиждане на възможност за разследване на дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд (допълнение в чл. 411в НПК) чрез възлагане по реда на чл. 194, ал. 2, изр. 2 от НПК, както и възможност за извършване на отделни действия по разследването по реда на чл. 218, ал. 1 НПК от следователите от следствените отдели при окръжните прокуратури, по дела, разследвани от следователите от НслС“, се посочва в доклада.

Средният брой на разследвани досъдебни производства от един следовател в следствените отдели при окръжните прокуратури през осеммесечния период е 22.2. Най-много са отчетени в София и най-малко във Видин.

Първите действия от мандата и заявки за още

На практика в отчета попадат първите месеци от мандата на главния прокурор Иван Гешев, който встъпи в длъжност в края на декември 2019 г. В документа се припомня, че Гешев създаде експертен съвет, който да подпомага работата му, както и се посочва, че главният прокурор вече е имал един случай, в който е упражнил правомощията си и е изпратил искане за тълкуване до Конституционния съд.

„През периода стартира и продължава процесът на анализ на прокурорската практика за извеждане на относимите, най-съществени дефицити в материалното и процесуалното законодателство, методическото и организационно обезпечаване. В тази насока се съчетава опитът на магистрати чрез формирани работни групи и високата квалификация на експертите към Експертния съвет“, пише още в доклада, който ще бъде представен пред депутатите.

В доклада за дейността на прокуратурата Гешев обръща особено внимание на факта, че върху работата на обвинението се е отразила и пандемията от коронавируса.

„От една страна е предизвикателството, свързано с необходимостта да се запази високата ефективност в работата на прокуратурата при условията на ограничения, произтичащи от специфичните противоепидемични и други свързани мерки, въведени със Закона за мерките и действията в условията на извънредното положение. От друга страна, пандемията е фактор, който пряко се отрази на непосредствената насоченост в дейността на прокуратурата, генерирайки множество случаи, които изискват както наказателноправна защита в съкратени срокове и при рискови условия“, посочват от държавното обвинение.

От месец март до края на август са образувани 3009 досъдебни производства за нарушаване на противоепидемичните мерки в условията на пандемията, отчитат от прокуратурата.

Какво пише за борбата с корупцията и състоянието на правораздаването можете да прочетете тук.

Председатеят на парламента Цвета Караянчева обяви през август, че Гешев ще бъде изслушан от депутатите на 8 октомври. Това не се случи, но на 8 октомври главният прокурор е внесъл в парламента доклада си.

Източник: Епицентър.БГ