Голямото завръщане: Връщат 350 българи от чужбина с 10 милиона лева

Министерството на труда и социалната политика има амбицията да върне поне 350 българи и техните семейства, които живеят и работят в чужбина.

Това съобщи заместник-министърът на труда Зорница Русинова.

За целта ще се предложи увеличение на бюджета на процедурата „Национална EURES мрежа” с 5 млн. лв., с което общият бюджет ще надхвърли 10 млн. лв.

Това е една от мерките в подкрепа на пазара на труда, планирани да се реализират през 2020 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/. Други 10 млн. лв. ще се отпуснати по процедура „Работа“ за намиране на персонал за социалните услуги. Очаква се предложенията да бъдат гласувани по време на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на 12 декември.

Мигрантите, които решат да се върнат в България, ще бъдат консултирани и свързани с местни работодатели. Ще им бъде изготвен индивидуален план за действие и ще имат достъп до пакети от услуги за по-лесна адаптация на родна земя. По процедурата се планира на завърналите се българи да бъдат поемани разходи за наем, за детегледач до записване на децата в ясла или детска градина, финансови стимули за работа в области с ниски възнаграждения.

Предвиждат се и безплатни курсове за обучение на български език за членове от семейството. Предприемчивите, които се завърнат, ще получат насоки за развиване на предприемачество. Отделно ще се насочват към финансови посредници за отпускане на микрокредити по линия на финансовите инструменти на ОПРЧР. Услугите ще се предоставят за срок от 1 година, а пакетът възлиза на около 1 200 лева месечно.

По процедура „Работа“ се очаква 500 безработни да бъдат наети като персонал в социални услуги, след предварителна заявка от работодател и преминато обучение. Хората ще се наемат на пълно или непълно работно време. Те ще получават възнаграждения в размер на средната брутна работна заплата по икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Неудобството е, че по тази процедура им се осигурява работа за срок до 18 месеца.

Източник: Марица.бг