Гордата и могъща Русия обяви, че има неизмерим морален дълг към България

ПОСЛАНИЕТО ОТ РУСИЯ

За какво дойде Всерусийският патриарх Кирил в България ? Да участва в тържествата за 140-годишнината от Освобождението ?

Това може да поводът, не причината. Такова посещение, от такъв ранг, в такъв момент не е никога протоколно. То имаше много по-дълбок смисъл, който властта така и не разгада. Може и да се е преструвала, че не го разбира, защото посланието не можеше да й хареса. Тя предпочете стандартните клишета за магистрали и милиони, чиято безсъдържателност отразяваше липсата на интерес или на интелект.

Посланието на Русия се съдържаше в две изречения на патриарх Кирил. “ Без българското православие нямаше да има руско православие. Чрез българското православие руският народ получи основите на православната вяра от България.”

Толкова.

Гордата и могъща Русия обяви, че има неизмерим морален дълг към България.Не само ние към нея, не, и тя има дълг към нас. При това признанието идва от духовната власт, от непоклатимата сила.

Ние сме братя, несъмнено, но в случая не сме по-малкият брат. Вярно, те са пораснали неимоверно, станали са огромни, направили са гигантски крачки напред, преодолели са чудовищни изпитания и са излизали по- могъщи след всяко. Но първите кълнове на тяхната мощ, на несломимия им дух, на съзидателната им природа, на нравственото им величие идват от нас. С хилядолетно закъснение Русия изразява своята благодарност. За първи път великата страна приема, че основите на нейната вяра, на нейната духовност, а това значи и на нейната цивилизация са положени благодарение на България.

Това е небивало признание. Истината е била известна, но е била прикривана. Ние сме я чувствали, но не сме могли да я докажем. Те пък не са я обявявали. При нас тя е била изпепелена и погребана от поробителите. При тях е била пазена като държавна тайна от князе, царе и императори, от болшевики, комунисти и демократи. Досега.

Тази истина показва защо братското чувство е нерушимо. Тя обяснява и Освободителната война. Не само състраданието към изтребвания български народ е разпалило необяснимия, необикновен взрив на солидарност, самопожертвувателността, безпримерната храброст, благодарение на които идва Свободата. Войната е следствие от чувството за дълг и признателност, вкоренени от православието в руския народ. Руснаците не са могли да оставят в робство народа, който им е дал вярата.

Няма да го изоставят и сега.

Това е посланието.

Васил Василев, Фейсбук