Господа, събудете се! Утре ще бъде късно. Ужасно късно…

Не, не оскотелият от бедност, грижи и липса на лъч надежда за справедливост български народ е виновен за това, че протяга безнадеждно ръце към червената демагогия.

Много отдавна социалистическата партия не е социалната партия. Тя следва уставно руската система за политически и граждански контрол – създаване на стройна система от доверени и военизирани по особен ред олигарси, които контролират цялата икономика.

Всеки човек в държавата е зависим от тях в сложни икономически връзки. Чрез паралелна система за подмяна на законовата държавна власт се подменя същността на правовата държава и се заменя с преки и косвени зависимости във всички сфери на обществения живот.

Така една шепа престъпници, остават завинаги защитени и неуязвими от закона и имат абсолютна власт с която на практика не са упълномощени!

В човека е заложен страх, който в зависимост от няколко фактора може да бъде експлоатиран професионално. Попаднал в среда на лични зависимости и липса на правова защита, всеки човек действа по силата на личните си страхове. Оправдава действията си чрез хронична логорея, която на практика е отрова за разума му. От тук нататък опитните бели мишки са в лабораторията. Животът им зависи единствено и само от целта и мащаба на бъдещия експеримент.

Господа, събудете се! Утре ще бъде късно. Ужасно късно…

Николай Марков, Фейсбук