Гражданите срещу Стратегията за детето алармират в отворено писмо до Бисер Петков за неправомерно отнето дете

В Отворено писмо изпратено до медиите от групата-инициатива „Граждани срещу стратегията за детето 2019-2030 г.“ се описва случай на отнето дете по сигнал и се търси съдействие от социалния министър Бисер Петков.

Ето и писмото:

ОТ ГРУПА-ИНИЦИАТИВА „ГРАЖДАНИ СРЕЩУ СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.“

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН БИСЕР ПЕТКОВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На 28 юни 2019 г. , петък пред дирекция „Социално подпомагане” – Красно село, гр. София се състоя протест под надслов „Върнете отнетото дете“ към общите протести на нашата група-инициатива „Граждани срещу Стратегията за детето 2019-2030г.“

Протестът беше свързан с отнето дете след сигнал на телефона на фондация „Асоциация Анимус“ – 116-111, който както знаете е международен и се използва и от печално известната норвежка организация „Барневерн”.

Детето е отнето без никаква работа по случая със семейството. В момента тече съдебна процедура по обжалване заповедта за отнемане. До настоящият момент НЕ Е УСТАНОВЕНО НАСИЛИЕ от страна на родителите върху детето. То осъзнава своята грешка, че се е обадило на въпросния телефон и заявява желанието си да се върне при майка си. Социалните работници, обаче до момента не се съобразяват с неговото желание, което би трябвало да представлява висшият интерес на детето и то все още се намира в ЦНСТ „Вълшебство“ София.

По решение на Министерски съвет № 277/24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. за ЦНСТ/ Младежи без увреждания субсидията е 10 913лв. и явно става въпрос за усвояването на тези пари. Детето е споделяло,че е жертва на психически тормоз и е очевидец на физически тормоз спрямо другите деца в центъра от страна на персонала. Успяхме да се срещнем с работещите по случая в дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, гр. София. Първоначално социалните работници пожелаха да говорят само с майката на детето, но при многократно настояване от наша страна да присъстваме, с цел да не се манипулира информацията те се съгласиха. По време на срещата държанието от тяхна страна беше агресивно и арогантно към нас, което е недопустимо. На запитването, защо детето е отнето без установено насилие и работа със семейството получихме отговор, че според тяхната субективна преценка въпросното дете е в риск. Обяснихме, че детето се оплаква от тормоз в дома, а те заявиха, че то не може да прецени правилно дали това е така или не.

Зададен бе въпрос, защо в една ситуация възприемат информацията от детето като достоверна, а в друга не…… Отговор нямаше, а и не може и да има. Възмути ни двойният стандарт на тълкуване на фактите. Известно е, че психическата зрялост на един индивид не се променя според случая и желанието на чиновниците. Тя е константна величина по едно и също време.

Майката беше обвинена и за това, че е отказала да ползва социалните услуги на ЦОП към „SOS Детски селища“. Причината за това е ,че самата тя е отнета от семейството си и израснала в „SOS Детски селища“ и именно за това не изпитва никакво доверие към тях. Избрала е да ползва услугите на фондация „Защита правата на децата“, която не е на държавната хранилка, а на собствена издръжка. Явно и тук се отнася за подпомагане усвояването на средства по държавно делегирана услуга, която е в размер на 3 287 лева. Настояхме да се издаде заповед за връщането на детето в семейството му, но такава ни беше отказана. Остават подозренията, че дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село, гр. София се опитва да подпомогне усвояването на държавен ресурс и за това бави и протака развититето на случая. До кога?

Нямахме намерение да пишем това отворено писмо и да се обръщаме към медиите, но срещнахме голям отпор във Фейсбук пространството. Постът ни беше изтрит, а човекът, който го постна беше блокиран от дейност в социалната медия за 24 часа, с обяснението, че постът е носител на насилие. Постът беше с текста, който изпращаме и на Вас. Какво насилие има в него? Или може би са прави все пак? Има насилие и то е институционално.

Лица за контакти:

1. Павлинка Вълчева

2. Валентина Милова

3. Десислава Вучева

E-mail: [email protected]