Григор Лилов: България вече не е и от третия свят, запътили сме се към четвъртия

Образование и демография: НЕРАДОСТНАТА „РАДОСТНА“ СТАТИСТИКА

Държавните зрелостни изпити – само 1 на 4 младежи и девойки, навършили съответните години

Гетото отглежда мнозинството от българската младеж

Излязоха данните от държавните зрелостни изпити.

„По-висок среден брой точки по преобладаващата част от предметите“ е хвалбата на МОН.

От многото учебни предмети спад има само в резултатите по математика, философия, руски и испански. Може би не е изненада, че статистиката сочи най-висок брой точки по чужди езици.

За подробна информация давам линк към резюмето на Министерството.

В него от немай къде е отбелязано, че продължава тенденция за намаляване на броя на явяващите се на ДЗИ. Естествено, данни не са посочени, за да не се стреснат хората.

Ето ги!

Според демографските изследвания за раждаемостта сега навършилите съответните години би трябвало да са 65 361 младежи и девойки.

На зрелостните изпити по всички дисциплини са сложени 34572 оценки. Делим на две, понеже изпитите са два. Следователно са се явили 17 286 ученици.

От 65 361! Т.е. 26.6%. Горе-долу всеки четвърти.

Разбира се, има и втора сесия през есента. Но тя не може да промени кардинално тази равносметка.

В линка са посочени и училищата с най-добри постигнати резултати. По всичко изглежда, че в мнозинството от другите учебни заведения се учи, но не се научава.

Следователно в технологичния 21 век в България само един на четири – към 15 000-20 000 младежи и девойки завършват криво-ляво средно образование. В тази сметка са включени и слабите оценки.

Косвено по тези данни може да се съди и за истинското състояние с гетата у нас – както с безспорните цигански, така и с немалко български селища и градчета, макар че никой не ги счита за такива.

България не е и от третия свят – тази класация я сочи някъде на път към четвъртия.

линк:
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2662 (файлът с презентацията е на края на текста)

Григор Лилов, Фейсбук