Григор Лилов: ЕС няма да остане в този вид и Европа на няколко скорости вече е решена

На 21 февруари ви информирах в пост за „Бялата книга“ за бъдещето на Евросъюза на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и политическото задкусилие с борбата около нея и съдържанието й като основа за приемане на Римска декларация на правителствените и държавни ръководители през март.

Все пак Юнкер реши да рискува и да се пребори с противниците си, като днес изпреварващо (евентуалната предварителна дата беше 8 март) Европейската комисия й даде гласност.

Дадени са 5 възможни пътя пред Евросъюза
Отчетено е, че ЕС е на няколко скорости – членки на Еврозоната и нечленки, членки на Шенген и нечленки и т.н.
Единственото, което остава при всички варианти е:
а) запазване на общия пазар на стоки и услуги (без този на работната ръка)
б) запазване на общата европейска валута.

КАКВО СЕ ПРЕДВИЖДА

1. ЗАПАЗВАНЕ НА ЕС В СЕГАШНИЯ МУ ВИД
Първата възможност, която посочва Юнкер, е ЕС да продължи да съществува, както досега. Единството се запазва, но ще продължи да се подлага на изпитания. Ще се интегрира в областта на енергетиката с общ енергиен съюз.

Ще има разминаване между обещания и резултати заради сложния начин на консенсус при взимане на решенията.

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЕ РАЗТУРЯ ЕС, ОСТАВА САМО ЕДИНИЯТ ПАЗАР НА СТОКИ
Просто взимане на решения. Ефективен общ пазар без ограничения. (бел. при стокити, свободатата на движение на хора изчезва) Липса на единна политика към общите проблеми. От ЕС остава една опаковка, която също ще изчезне.

Отпада единната система за убежище и миграция, ще се върнат проверките по вътрешните граници, а сътрудничеството в областта на сигурността ще бъде на двустранна основа. Външната политика на страните от ЕС също ще бъде по-самостоятелна

3. ЕС НА НЯКОЛКО СКОРОСТИ
Едни държави все повече се координират и интегрират, други – не толкова. Единството се запазва, няма да има кризи. Получава се обаче нееднакво третиране на гражданите на ЕС в зависимост от това къде живеят.

„Който иска, прави повече“ е резюмето му. Общи икономически договори, но постъпкова интеграция на искащите държави – в данъчна политика, обществената закрила, сигурността, правосъдието, отбраната.

Недостатъкът би бил, че процесът за взимане на решения ще се усложни.

4. ЕС СЕ ИНТЕГРИРА В ОТДЕЛНИ ОБЛАСТИ В БЪДЕЩЕ, ДРУГОТО ОСТАВА ТАКАМеждународните икономически договори са изцяло в ръцете на ЕС, като същевременно администрацията в Брюксел губи от ангажиментите си в областта на социалната политика и безработицата.

Сътрудничеството в опазването на границите, предоставянето на убежище и борбата с тероризма, е постоянно. В този случай ЕС има единна външна политика и се обособява общ отбранителен съюз. Така ЕС взима решенията си по-бързо и лесно.

5. СТЪПВАНЕ НА ПЪТЯ НА НЕЩО КАТО ФЕДЕРАЦИЯ
бел.: преди няколко дни ръководителите на парламентите на Германия, Италия, Франция, Люксембург поискаха това

Това е вариантът „Заедно правим повече“. В него външноикономическите договорки са изцяло приоритет на ЕС, сътрудничеството в опазването на границите и борбата с тероризма са задълбочени, създава се обща външна политика и общ отбранителен съюз, хармонизира се постепенно данъчното, социално и т.н. законодателство и т.н. .
В този случай общият бюджет на Евросъюза се увеличава и се въвежда данък ЕС.

моя бел.: според мен ЕС няма да остане в този си вид и в най-скромния вариант за промените Европа на няколко скорости е предрешена.
Очакваме Римската декларация на държавните ръководители в края на март. Юнкер призова за широко обществено обсъждане преди това на книгата му.

както винаги давам линк за Бялата книга от моята директория в dox.bg за публичен достъп, в която качвам важни родни и международни документи с голям обществен интерес.

Григор Лилов, Фейсбук