Григор Лилов: Много шум за нищо: Председателството на ЕС – необявен провал

Много шум за нищо:

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕС – НЕОБЯВЕН ПРОВАЛ

***************** Вместо над 270 прояви – само 49 записани, а в действителност – 38 **********************
–––––––––––––-
цитат:
„Вече са над 270 събитията в България и София, но вече имаме планирани събития и в други големи градове. Те са важни, защото ще допринесат за подготовката на позиции и теми, които да бъдат разгледани и – надявам се – успешно приети на предстоящите формални заседания на съветите на министрите.
В София ще имаме 12 неформални заседания на министрите на отделните съвети и 10 заседания на ниво министри в отделните области по очертаните приоритети.”
–––––––––––––––––
Това е цитат. От парламентарна стенограма от отговор на министъра ни Лиляна Павлова на 27 септември по повод европредседателството ни.
А сега да видим каква реалност е застанала срещу тези над 270 събития и общо 22 заседания – формални и неформални на премиери и министри на ЕС у нас.
НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ
СРЕЩУ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ
Справката от обявената вече програма на започналия работа преди няколко дни специален сайт сочи едва 52 събития, които ще се проведат у нас за целия период на ръководството ни на ЕС.
И общо 96 с родна отговорност (заедно с тези в Брюксел и др. чужбина)
За сравнение – програмата на ЕС сочи над 2300 срещи, заседания, форуми и т.н. за шестте ни месеца председателство.
ПОГЛЕД ЗАД ЧИСЛАТА
В действителност проявите в България са по-малко на брой дори и от записаното жалко число.
Защото в него са включени и такива, които и с най-голямо въображение не могат да се нарекат политически мероприятия на ЕС и неговите органи. Например такова е посещението на журналисти в София на 10 януари, няколко семинара – например този на тема „Превенция за употребата на допинг във фитнесклубовете” (на 25 януари), събитието на ДАНС на 1 февруари, няколко конференция, които не са под егидата на ЕС.
Само един пример – родното Министерство на икономиката прави такъв форум с финансиране и донорство на „Солвей-Соди” (2 февруари), обаче го включва в европрограмата ни. Има разни събития като „европейски форум университети-бизнес”, международно туристическо изложение „Вваканция и Спа” и т.н.
************************************************************
В действителност истинската политическа дейност на ЕС у нас се ограничава само до 37 мероприятия
************************************************************
Такава е и реалността при най-високите по ранг форуми – министри и правителствени и държавни ръководители. Европредседателството ни се похвали в аванс с 22 такива прояви, което ще бъдат в София.
Реалността обаче сочи друго – само 9 такива форуми.
Срещите на министри са общо 6 – и формални, (официални) и неформални: на отбраната, туризма, правосъдието, земеделието , външните работи, културата (предимно концентрирани през март). В този списък можем да прибавим още три събития – среща на правосъдните министри ЕС-САЩ на 22 май, среща на председателите на Комисиите по енергетика на 13 май.
Като заслуга на родната външна политика може да се посочи предвидената среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС с държавните и правителствените ръководители на страните от Западните Балкани на 18 май. Последната проява е забележително постижение на нашата дипломация, която все пак беше включена мащабно в дневния ред на европредседателството ни въпреки скептицизма на редица европейски държави.
~~~~~~~~~~~ 4 МЛН. ЗА ИМИДЖ = 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~
Изумление предизвиква и културната програма на европредседателството ни.
Първоначално тя фигурираше само с 2 прояви за тези шест месеца – церемонията по откриване на родното председателство на 11 януари и … рок концерт на американската група Тото. Изглежда беше включен заради това, че мястото за песните беше НДК. После някой се досети за гафа и концертът набързо отпадна от програмата.
Остана като културен знак само тържественото откриване в народния театър „Иван Вазов”. Макар че съществува многостранична Обща рамка за културната програма и финансиране за 4 млн. лева.
Фактите недвусмислено сочат, че правителството и министърката по европредседателството Лиляна Павлова не са успели да подготвят държавата ни за тази роля.
На този фон ремонтът на НДК – още недовършен, е дребна грижа. При това в него се ремонтират само няколко зали, а не целият комплекс.
Вероятно в крачка някои промени ще има – ще се обогати културната програма, дипломацията ни ще свърши и невъзможното, за да пренесе и др. политически мероприятия у нас. Но горчилката от това тотално несправяне няма как да се скрие, дори и на фона на отделни успехи като срещата за Западните Балкани.
–––––––––––––––––––––––––
Прогнозно разпределение на средства за дейности, финансирани от бюджета на Министерството на културата, съгласно Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г., т. 6 от приложението към чл. 1
№ по ред вид дейност сума (в лв.)
1. Централни културни мероприятия (тържествено откриване и закриване на Председателството в София и Брюксел) – 350 000
2. Събития в европейски страни, организирани от Министерството на културата и Българските културни институти в чужбина – 900 000
3. Събития в България, в т.ч. събития, финансирани след селекция на Национален фонд „Култура“, с бюджет от 1 670 000 лв. – 1 840 000 (бел.ред.: коригирана сума)
4. Декорация на сгради, печат, реклама, мапинг *, документиране ** – 710 000
5. Резерв за непредвидени и допълнително възникнали дейности – 200 000
ОБЩО: 4 000 000
–––––––––––––––––––––––-
Давам приложение:
Политически и др. събития и прояви на ЕС (и не само) по време на председателството ни (у нас)
1.
15 Януари 2018 до 16 януари 2018
Неформално заседание на политическите директори на държавите-членки
Национален дворец на културата
GAC
2.
18 Януари 2018 до 19 януари 2018
Редовна среща на генералните директори и директорите по изменение на климата
Национален дворец на културата
ENVI
3.
21 Януари 2018 до 22 януари 2018
Конференция на председателите на КОСАК
Национален дворец на културата
Други
4.
24 Януари 2018 до 25 януари 2018
Неформална среща на директорите по отбранителна политика на държавите-членки на ЕС
Резиденция Бояна
FAC
5
25 Януари 2018 до 26 януари 2018
Неформален съвет „Правосъдие и вътрешни работи“
Национален дворец на културата
JHA
6.
31 Януари 2018 до 01 февруари 2018
Група на високо ниво по джендър-мейнстриминг
Национален дворец на културата
EPSCO
7.
01 Февруари 2018
Среща на координаторите по приоритетни области на Дунавската стратегия
Резиденция Бояна
Други
8.
01 Февруари 2018 до 02 февруари 2018
Неформален съвет по конкурентоспособност
Национален дворец на културата
COMPET
9.
02 Февруари 2018
Тематична среща на работна група „Модернизация режима на държавните помощи“
Национален дворец на културата
ECOFIN
10.
05 Февруари 2018
General Data Protection Regulation (GDPR)
Национален дворец на културата
11.
05 Февруари 2018 до 06 февруари 2018
21-ви Европейски форум по еко-иновации
София Тех Парк
12.
05 Февруари 2018 до 06 февруари 2018
Среща на работна група за развитие на Болонския процес
Резиденция Бояна
EYCS
13.
06 Февруари 2018
Конференция по въпросите на здравословното хранене при децата
Национален дворец на културата
EPSCO
14.
12 Февруари 2018 до 16 февруари 2018
Digital Event
Резиденция Бояна
15.
13 Февруари 2018
Среща на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“
Национален дворец на културата
16.
14 Февруари 2018 до 15 февруари 2018
Неформална среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС
Национален дворец на културата
FAC
17.
15 Февруари 2018 до 16 февруари 2018
Конференция на високо равнище по бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ)
София Тех Парк
EPSCO
18.
15 Февруари 2018 до 16 февруари 2018
Неформален съвет на министрите на външните работи „Гимних“
Национален дворец на културата
Други
19.
16 Февруари 2018 до 18 февруари 2018
Интерпарламентарна конференция по въпросите на Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана
Национален дворец на културата
Други
20.
19 Февруари 2018 до 22 февруари 2018
Среща на генералните директори за висше образование
Национален дворец на културата
EYCS
21.
21 Февруари 2018
Тематична конференция PNR
Национален дворец на културата
JHA
22.
22 Февруари 2018
Събитие на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)
Резиденция Бояна
23.
22 Февруари 2018
Среща на националните координатори по Дунавската стратегия
Национален дворец на културата
24.
22 Февруари 2018
до 23 февруари 2018
Европейски форум университети-бизнес
Национален дворец на културата
EYCS
25.
26 Февруари 2018
Международна конференция „Защита на правата на потребителите от монополите: национален и европейски контекст“
Национален дворец на културата
Други
26.
27 Февруари 2018
Неформален съвет по външни работи – „Търговия“
Национален дворец на културата
FAC
27.
27 Февруари 2018 до 28 февруари 2018
Конференция „Въздушният транспорт – мост за интеграция на страните от Югоизточна Европа“
TTE
28.
27 Февруари 2018 до 28 февруари 2018
Среща на ниво висши служители за подготовка на Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на ПВР
Резиденция Бояна
JHA
29.
28 Февруари 2018
Неформален съвет по образование, младеж, култура и спорт – „Култура“
Национален дворец на културата
EYCS
30.
28 Февруари 2018
Среща на националните лица за контакт по териториално сближаване
Национален дворец на културата
31.
01 Март 2018
Среща на министрите на културата на АСЕМ
Национален дворец на културата
Други
32.
09 Март 2018
Конференция по въпросите на следващата Многогодишна финансова рамка след 2020 година
Национален дворец на културата
Други
33.
18 Март 2018 до 19 март 2018
Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ
Национален дворец на културата
Други
34.
10 Април 2018 до 11 април 2018
Неформален съвет по околна среда и води
Национален дворец на културата
ENVI
35.
16 Април 2018
до 17 април 2018
Международна конференция на тема „Социална икономика и социално предприемачество“
Резиденция „Бояна“
Други
36.
17 Април 2018 до 18 април 2018
Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси – „Заетост и социална политика“
Национален дворец на културата
EPSCO
37.
19 Април 2018
Неформален съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика – „Енергетика“
Национален дворец на културата
TTE
38.
19 Април 2018
Конференция на високо ниво „Пакет Чиста Енергия – пътят напред за постигане на политически компромис“
Национален дворец на културата
Други
39.
23 Април 2018
Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси – „Здравеопазване“
Национален дворец на културата
EPSCO
40.
26 Април 2018 до 27 април 2018
Среща на министрите на финансите на АСЕМ
Национален дворец на културата
Други
41.
27 Април 2018 до 28 април 2018
Неформален съвет по икономическите и финансови въпроси
Национален дворец на културата
ECOFIN
42.
13 Май 2018 до 14 май 2018
Среща на председателите на Комисиите по енергетика
Национален дворец на културата
Други
43.
17 Май 2018 до 18 май 2018
Среща на държавните и правителствени ръководители на ЕС с държавните и правителствените ръководители на страните от Западните Балкани
Национален дворец на културата
Други
44.
17 Май 2018 до 19 май 2018
Изнесено заседание на КОРЕПЕР І
Пловдив и Бургас
Други
45.
22 Май 2018 до 23 май 2018
Министерска среща ЕС-САЩ по въпросите на Правосъдие и вътрешен ред
Национален дворец на културата
Други
46.
05 Юни 2018
Неформална среща на министрите на земеделието
Национален дворец на културата
AGRIFISH
47.
08 Юни 2018
Конференция на високо ниво относно бъдещето на Кохезионната политика
Национален дворец на културата
Други
48.
14 Юни 2018
Среща на министрите с ресор туризъм на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)
Варна
49.
17 Юни 2018 до 19 юни 2018
Пленарно заседание на КОСАК – Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)
Национален дворец на културата
Други

Григор Лилов, Фейсбук