Григор Лилов: Очаква ни гробално застудяване

Наред с прогнозите за затопляне на климата, не е лошо да се знае, че в научния свят същестува и друга гледна точка, която слабо се отразява от медиите – за гробално застудяване.

Давам една от тези други гледни точки.

След 10 години на Земята може да настъпи застудяване. Това прогнозира екип от Northumbria University във Великобритания.

Те са направили прогнозата си въз основа на математическо моделиране на процесите, които се случват на Слънцето и магнитната му активност, влияеща на слънчевото излъчване. Установили са, че тя се формира от два компента (потока) от различни дълбочинни слоеве на Слънцето.

Пикът на понижаване на активността ще бъде през 2020-2053 година, когато фазите на двата компонента почти няма да взаимодействат помежду си на Земята и магнитното поле рязко ще намалее.

Освен това тогава планетата ни ще премине през т.нар. минимум на Маундер. Аналогично явление се е случило вече през 17 век, съобщи Svopi.

Главният регулатор на температурата на Земята е слънчевата енергия, а тя зависи от разстоянието между планетата и светилото. Тази дистанция периодично се променя. Преди няколко години тя е била минимална, което води до затопляне, но сега разликата започва да се увеличава.

Аналогично явление вече се е случило през 17 век – Миниледников период от 1645 до 1715 или така нар. Маундеровски мининум.

Учените обаче правят уговорката, че не могат да прогнозират точно заради променния съставм на атмосферата ни от парниковите газове. И друга уговорка – те не са специалисти по климата на Земята.

Тук съм длъжен да отбележа, че глобална теория или дори обща хипотеза за явлението климат и промените му и досега не е създадена.

Науката е доказала, че в историята на човечеството е имало няколко периода на глобално затопляне, както и периоди на глобално застудяване. Освен това е установено, че активността на Слънцето и слънчевите петна имат цикличен характер. Най-известните от тях са: 11- годишен, 90-годишен и 300-400-годишен.

Противниците на тази хипотеза твърдят, че засега няма абсолютно доказана връзка между активността на Слънцето и климата. Има само някои изследвания, които сочат такава възможност, а също и някои исторически примери, в частност – минимумите на Маундер.

Но няма и явни доказателства, че за глобалното затопляне е виновно човечеството.

Аз съм скептик, че само парниковите емисии вдигат температурата. И не защо съм специалист в тази област. Заради друго – климатът е сложна, многокомпонентна система с огромен, невероятен брой връзки между елементите му – зависим от Слънцето, от атмосферата, от океаните, от вулканичната дейност, човешката и хиляди др. явления.

А засега науката не е в състояние и няма апарата, с който да ги изследва в съвкупността им.

Григор Лилов, Фейсбук