Грижата за децата- 360 грама кашкавал и 3,8 кг. краставици, а за колекторските фирми -75млн.

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г. , вх. №РУО1-8380/15.04.2020 г.,

по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Това са плодове, зеленчуци и млечни продукти – единствено сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка.

Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете от първа до 4 група в детска градина за ЦЕЛИЯТ ПЕРИОД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ и допустимите размери на порциите е 360 ГРАМА КАШКАВАЛ и 3,8КГ КРАСТАВИЦИ.

ЗА ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ДЕЦАТА – ТОЛКОВА
.
За колекторските фирми -75млн.

За физ. лица и малкия и среден бизнес – многобройни и неосъществими условия за получаване на кредити.

Безвъзмездна помощ – в другите държави.

Румяна Ченалова, Фейсбук