Грозната истина: 80% от домакинствата в България нямат нужните средства за нормален живот

Средно на човек от четиричленно домакинство издръжката на живота е 558,82 лв. към септември месец, а за нормален живот на едно българско семейство от двама възрастни и две деца са нужни 2 235 лв.

Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

С тези пари се осигурява покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка. Според статистиката 78.5 процента от домакинствата в страната живеят с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка на живота.

30.5 на сто от домакинствата са с общ доход на човек под издръжката за бедните домакинства (до 297 лв.), или това прави близо 2 млн. 200 хил. души.

Намалява броят на живеещи под абсолютния праг на бедността с около 57 хиляди лица, но темпът е бавен затова техният дял се задържа на високи нива, посочват още от КНСБ, като се позовават и сравнително с данни на Националния статистически институт за второто тримесечие 2016 г. Домакинствата с общ доход на човек от 297 до 559 лв. са 48 процента или около 3 млн. 462 хил. души.

Домакинствата с общ доход на човек над издръжката на живота (559 лв.) са 21.5 на сто или около 1,6 млн. души.

От КНСБ отбелязват, че се запазва високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота.

Проблем остават ниските трудови възнаграждения, а започналите работа много трудно или почти не успяват да се измъкнат от „капана на бедността“, анализират от КНСБ.

От ИССИ на КНСБ посочват, че тези изводи се потвърждават и от последните данни от изследването SILC на Евростат за 2015 г., според които 41.3 на сто от населението у нас е изложено на „риск от бедност и социално изключване“, при средно ниво от 23.7 на сто за ЕС-28.

България е държавата членка на ЕС, отчитаща най-висок дял на хората, намиращи се в риск от бедност или социално изключване, след страната ни се нареждат Румъния (37.3 на сто) и Гърция (35.7 на сто).

Макар и с намаляващ дял на лицата в риск от бедност или социално изключване спрямо 2008 г. (44.8 на сто за 2008 г.), България запазва лидерската си позиция в ЕС по този показател, анализират експертите.

България е начело и по дял на хората, живеещи в тежки материални лишения (34.2 на сто), следвана от Румъния (22.7 на сто) и Гърция (22.2 на сто).

Според КНСБ данните дават основание да се твърди, че няма чувствителни промени в икономическо благосъстояние на населението. Броят на живеещите в бедност намалява, но българското общество не е станало по-богато, предвид факта, че делът на живеещи в риск от бедност и социално изключване се запазва на високи нива, констатират от КНСБ./КРОСС