Имаме васални депутати във васална държава

На 20 окт. 2005 г. с колегата Минчо Христов внесохме предложение в парламента ДА НЕ СЕ РАЗПОЛАГАТ АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ БАЗИ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ.

В мотивите отбелязахме :

– разполагането на американски военни бази пряко накърнява суверенитета на България върху част от нейната територия

– американските военни бази могат да бъдат използвани за нападение срещу трети държави, което да постави България в ролята на съвоюваща страна и с това да бъдат предизвикани ответни удари по българска територия

– американските военни бази засилват рисковете от терористични акции срещу български граждани, цивилни и военни обекти на територията на страната.

Това проекторешение НЕ БЕШЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ НИТО ЕДИН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Дали ще дойде време да попитаме защо никой не се противопостави още тогава срещу разполагането на американски военни бази на българска земя ?!

ВАСАЛНИ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВАСАЛНА ДЪРЖАВА.

Стела Банкова, Фейсбук