Интернет загуби свободата! Отмениха неутралността на мрежата, информацията става платена

ИНТЕРНЕТ ЗАГУБИ СВОБОДАТА!

**** Отмениха неутралността на мрежата

На 1 декември единствен в България ви информирах, че Федералната комисия за съобщенията в САЩ се готви на 14 декември да отмени ограниченията върху Интернет – така нар. неутралност.

Това вече е факт.

Т.е. гласува Интернет да загуби равнопоставеността и който повече плати на доставчиците, той да ви доставя с приоритет информацията.

Образно ще поясня – до единия МОЛ ще се стига и с метро, и с много удобни транспортни връзки. До другия – през задръствания и разбити улици. Ясно е от кой МОЛ ще пазарувате.

––––––––––––––––––-
От днес това решение за отмяна на така нар. „неутралност“ е факт с 3 гласа „за“ на републиканските членове и 2 гласа „против“ на демократическите членове в Комисията.
–––––––––––––––––––

Тази „неутралност“ в ЕС е записана в задължителни за всички Директиви и правила.
Пояснявам – спазва се и у нас!

Но понеже мрежата е глобално явление, селекцията на бързи за достъп, платили си за това сайтове и бавни, които не са си платили или нямат възможност да си платят, ще се усети и в Европа, и в България.
Ще се усети и зарази това, че администрирането на световната Мрежа е предимно съсредоточено в САЩ, търсачките са предимно американски, социалните мрежи – също.

(някои американски щати и градове заявиха, че ще обжалват решението в съда)

Ще се усети и друго следствие от това решение.
В перспектива могат да възникват два Интернета.
Първият за бедните със селектирана за тях информация заради скоростта на отваряне и прочит на сайтове и социални профили. Това ще е своебразна цензура.

И вторият Интернет – за богатите с неограничен бърз достъп до всички сайтове и профили, които пожелаят да видят.

Ще повторя от онзи мой пост бележката на капацитетите в тази област: Интернет трябва да се разглежда като основно човешко право!
Според мен с това решение то се нарушава.
Ще отбележа, че сегашните регулации наистина задържат развитието на преноса на данни, но без тях ще стане още по-лошо.

Григор Лилов, Фейсбук