Инвалид и самотен баща има нужда от помощ да гледа децата си. Оцеляват само с 218 лв.

Мемду Мехмедов не може да работи по здравословни причини и не може да се справи с отглеждането на децата си.

Той се обърна към „Нова Варна“ с молба за помощ.

Публикуваме неговата история:

През ноември 2016 г. животът на семейството се обръща, когато Мемду е пенсиониран по болест. Майката на децата е напуснала семейството и срещу нея се води изпълнителното дело за издръжка, което все още не е приключило, разказва болният баща.

За съжаление сумите от пенсията и детските не са достатъчни, за да преживяват.

До миналия септември 2018 семейството преживява само с 85 лв. детски надбавки, социална инвалидна пенсия от 133 лв. на месец и помощи от дарители.

Голямата доведена дъщеря – Мелин е настанена в приемно семейство. Всякаква финансова помощ и материални дарения от дрехи голям размер за Мемду.

Ето адрес и телефон на семейството:

Мемду Мустафов Мехмедов, ул. Чертва 8, с. Стража 7738, обл. Търговище; мобилен: 0895 197 580

Банкова сметка на Мемду Мехмедов Централна Кооперативна Банка: IBAN: BG53CECB97901095841500 BIC code: CECBBGSF