Инвестициите, глупако! От последните 3 г. непрекъснато повтарям, че нещата се влошават

Инвестициите, глупако!

От последните 3 г. непрекъснато повтарям, че нещата се влошават.

Продължава изтеглянето на инвестициите в дялов капитал и реинвестирана печалба, което е признак за понижен дългосрочен интерес от инвеститорите към България.
Увеличението на дълговите инструменти в инвестициите отразява продължаващо увеличение на задлъжнялостта в българската икономика и ниските очаквания за печалба.

Мантрата за ниски заплати и данъци вече не работи за привличане на инвестиции в България и политиката по привличането на инвестиции се нуждае от значително подобрение.

За да стане България отново атрактивна за инвеститорите трябва да има ефективна съдебна система, ниски нива на корупция и работеща държавна администрация.
Освен това да се ограничават неефективните разходи от страна на държавата и да се разбиват монополните практики в страната ни.

Когато тези процеси започнат, идването на инвеститори в България ще е въпрос на кратко време.

А ако станем членове на Еврозоната и на Шенген, това биха били допълнителни предимства за избор на България като място за инвестиции.

Инвестициите от икономическа гледна точка са от първостепенна важност за икономическия растеж.

Инвестициите са фактор за растежа на всяка икономика и особено за малките отворени икономики като българската.

Повечето инвестиции ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Увеличението на инвестиции може да осигури нови работни места, висока производителност и увеличение на доходите, необходими за постигане на догонващ икономически растеж и висок стандарт на живот.

Румен Гълъбинов, Фейсбук