Искат сайтове, блогъри, профили в социалните мрежи да обявяват адреси и телефони

Всички собственици на интернет сайтове, онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блогове следва да оповестят на видно място на въпросните интернет сайтове, онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блогове информация за себе си в качеството си на администратор на личните данни.

За физическо лице: три имена, адрес или телефон и електронна поща за контакт с администратора.

За юридическо лице: наименование, ЕИК или идентификатор за регистрация на чуждестранно дружество, име на представляващия на юридическото лице, лице за контакт, в случай че е различно от представляващия, адрес, телефон и електронна поща за контакт. Това пише в официална позиция на ВМРО относно предложението им за изменение на Закона за защита на личните данни.

Всъщност, това, което ВМРО предлага, за да няма анонимност при фалшиви новини, е описано в чл. 25п от ЗЗЛД. Там пише и следното – че ако няма посочената по-горе информация, „за администратор на обработваните лични данни се счита доставчикът на домейна, собственикът на платформата, социалната мрежа или блога, освен ако последните не предоставят информация, от която да е виден собственика на домейна“!

ВМРО иска Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да осъществява надзор и ако има нарушение, включително „разпространение на дезинформация“, до 72 часа, след решение на председателя на Софийския районен съд или оправомощен от него зам.-председател, да спира достъпа до съответната интернет страница – след искане на КЗЛД!

Логично следва въпросът – каква е правната дефиниция на „невярна информация“? Отговор не е даден, като Actualno.com отправи следните два въпроса към ВМРО: Каква е правната дефиниция на „невярна информация“ съгласно написаното в законопроекта? С други думи – що е то „невярна информация“ от правна гледна точка? Надяваме се на бърз отговор.

От ВМРО засега казват следното в официалното си съобщение за законодателната инициатива: „Предложихме, отново следвайки правната логика, в СЕМ всяка платформа, която се определя като медия, да премине през регистрационен режим, за да има пълно осветляване на собствеността, да има конкретизиране на лицето/лицата, които носят отговорност за съдържанието, което се публикува. За съжаление, тези наши текстове бяха третирани доста повратно и даже има интерпретации, че предложените от нас действия „не изключват възможността да бъдат сваляни текстове с вярна информация, само защото са с неназован източник“. Т.е. даже има намеци за цензура, което е абсурдно като трактовка“.

Източник: Actualno.com