Истанбулската конвенция – дискусия, имитация или диверсия, спрямо обществото

Подозрителна тайнственост и съмнителна неизвестност витаят около информацонната прелюдия по повод дискусията за Истанбулската конвенция, която ще се проведе в противоречие със Закона за висшето образование в аулата на Софийския университет.

Засега е известно само, че дискусията се свиква и ще се проведе под ръководството на парламентарната шефка Караянчева.

Кои са останалите участници, не се казва. Носят се слухове обаче, че заявките участие са разни неправителствени организации (НПО), но няма данни и информация кои са те, в кой регистър са вписани, какъв е техния предмет на дейност, кои са техните членове, какъв е съставът на ръководството им, кого представляват, и как финансират дейността си. За да преценим дали това е обществено, (поне на някаква обозрима група) или това ще бъде мнение на лица, тръгнали да изпълняват поръчки и да оправдават финанси, дадени им „отвън“.

Нещо повече – всеки от нас знае колко лесно се регистриа НПО – достатъчен брой лица – 7.

В социалните мрежи се говори много по този въпрос, но от всичко казано, лесно се установява кой е чел конвенцията, да не говорим за обяснителния доклад по спорния документ, което не без основание ме кара да се съмнявам в добрите намерения на тази дискусия.

И оттук следват големите въпроси.

1. Поканени ли са представители на Българската православна църква и останалите вероизповедания у нас и знае ли се кой ще ги представлява. Представителите свое мнение ли ще представят или мнение на институцията?

2. Кой ще представлява правната общност – най-важните участници и ще има ли правно становище на юридическата гилдия?

3. Кой и на какъв принцип ще представлява научната общност?

Неизвестностите и информационните бели петна дни или часове преди дискусията създават усещането за режисирана „дискусия“, за нечистоплътна тайнственост, конспирация или стремеж да се хуманизира и легитимира една откровена диверсия, последствията от която ще бъдат катастрофални.

Ненормално е в края на второто десетилетие на ХХI век всичко това да се случва на територията на една европейска държава, която има претенциите и заявява, че е демократична, правова и хуманна.

И ако дискусията се окаже сцена за подкрепа на ГЕРБ, кой ще носи отговорност за последиците? ГЕРБ? Или пак някой друг ще им е виновен?

Защото по този въпрос няма червени и сини, няма източни и западни, няма политика по начина, по който всеки ден я виждаме. Просто има хора, които виждат подлите опити да се реализират противоконституционни и противоправни норми, скрити зад маската на имитация на безсмислена и безпринципна толерантност.

Любо КОЛЬОВСКИ