Истината е една и тя е, че трябвя да служим единствено и само на българския национален интерес

Това е БЪЛГАРИЯ!

Център на кобилицата трябва да е държавата ни в световната политика. Нито сантиметър нагоре или надолу. Балансът идва от личното ни осъзнаване кои сме! Кои сме били и кои ще бъдем!

Истината е една и тя е, че трябвя да служим единствено и само на българския национален интерес. Крайно време е да настъпи освобождение от фанатизираното лелеене по Изтока и Запада. Менците – Изтокът и Западат, по закон трябва да имат приблизително равно по количество съдържание. Двата съда не могат да бъдат различно пълни, защото ще се катурне цялото! А цялото е мир и липса на чувство за империализъм и враждебност.

Цялото е ново време, което стои далеч от представите за войни и употреба на военна сила. Земните закони са подвластни на Вселенски такива. Всичко е скачено и се намира по-високо от нашия 5%-ов мироглед. Само малко да се наруши балансът, и тези които се правят на големи, ще разберат че са много, много малки. Затова баланс и мир. И който, каквото си има по земите си – ресурс, природа, богатства, може да го сподели с друг само при условие на СВОБОДНА ВОЛЯ, диалог, лично желание и толерантно отношение!

Рисунка „Вечер“
Художник – Васил Горанов

Цвета Кирилова, Сдружение Азбукари