Измислиха го: Глоба от 1000 лв. за доближаване на оградата по границата

Оградата по границата беше включена в списъка със стратегически обекти и доближаването й ще се санкционира с глоба.

Граничарите ще издирват и разследват.

Парламентът гласува глоба от 500 до 1000 лева при нарушаване на правилата за достъп до зоната на стратегически обект или до зона, свързана с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. За маловажни нарушения органите на МВР ще налагат глоба от 50 лв.

Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи.

По предложение на Цветан Цветанов (ГЕРБ), парламентът включи в списъка на охранявани от МВР обекти и временните възпрепятстващи съоръжения по границата, предаде БТА.

Законът бе приет в отсъствието на БСП и ДПС, които напуснаха залата по други поводи. По-рано опозицията се обяви против включването на оградата в списъка на стратегическите обекти, защото така, според нея, ще се намали възможността за подаване на сигнали за нарушения по охраната на границата. За такива нарушения депутатката от БСП Елена Йончева направи и филм.

От списъка бяха извадени сградите на Българската народна банка.
МВР може въз основа на сключен договор със заинтересованите лица да осъществява охрана на сгради или части от сгради, ползвани от БНБ, и нейно имущество и ценности, както и на териториални поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, записаха депутатите.

Граничарите ще разследват

С промените се разширяват правомощията на полицейските органи на Главна дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна.

Разследващите полицаи подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка.

Полицейските органи ще могат да съпровождат на територията на страната и извън нея чужденци, спрямо които е издадена заповед за краткосрочно настаняване в специален дом за временно настаняване.

На работещи по трудово правоотношение в МВР ще се изплаща ежегодно парична сума за облекло при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи и в размер, определян ежегодно с негова заповед. Тези суми няма да се облагат с данъци, записаха депутатите.

Ще има пожарни служби и с по двама огнеборци

Органите за пожарна безопасност и защита на населението ще осъществяват дейността си в екипи от минимум трима служители. В населени места с население до 5000 души ще се допуска осъществяване на дейността и в екипи от двама служители, реши парламентът.

МВР въз основа на сключен договор със заинтересованите лица осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол на АЕЦ „Козлодуй“, „Мини Марица-изток“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и Летище София, както и на сгради или части от сгради, ползвани от БНБ, записаха депутатите.

Източник: Дир.бг