Как министър Захариева заблуди Борисов за Истанбулската конвенция

Според Бойко Борисов благоденстваме

Арх. Христо Генчев

Термини:

sex​ – биологично детерминиран пол
gender​ – “джендър”, пол като социална роля която всеки избира сам за себе си

На 13 април 2016 г. на заседание на Министерски съвет министър Екатерина Захариева предлага да се присъединим към Истанбулската конвенция. Към проекта на решението и последващия протокол Протокол № 15 от заседанието на МС на 13 април 2016 година ​г-жа Захариева прилага българския превод на конвенцията (съгласно информационната система на МС).

В нейното изявление съгласно стенограмата тя пропуска:

● Да информира колегите си, че документите ще се подписват на английски и френски език. Българският език е само за информация и няма юридическа стойност.

● Българския превод, предоставен от г-жа Захариева напълно изкривява смисъла на конвенцията като превежда над 20 пъти английския термин “gender” (пол като социална роля) с българския термин “пол”, който навсякъде в българското законодателство вкл. и в Конституцията означава “биологичен пол”.

● За да бъдат нещата още по-объркани, на едно място английският термин “sex” (биологичен пол) се превежда правилно с българския термин “пол” (биологичен пол). Един път терминът “gender” (пол като социална роля) се превежда като “социален пол” за да се избегне тавтология с предходния термин “пол” (коректен превод на английския термин “sex”) .

За да стане ясно за каква бъркотия става дума прилагам следното сравнение на един параграф:

А. Английски оригинал

чл. 3, т.а ““​violence against women​”​ …. shall mean all acts of gender-based​ violence”

Б. Български превод, предоставен от г-жа Екатерина Захариева

чл. 3, т.а “„​насилие над жени​“​ … означава всички актове на насилие, основано на пола​…”

В. Истинско значение на български

чл. 3, т.а “„​насилие над жени​“ … означава всички актове на насилие, основано на полa като социална роля, която всеки може да избира сам за себе си ​…”

Тук ние ще оставим настрана новаторската дефиниция от гледна точка на българското право що е то “насилие над жени”​. Ще оставим настрана, че този текст въведен в българското право ще се яви единствената сламка от правна гледна точка що е то “жена” в родния правен мир (термин, използван в българската Конституция!).

Няма да питаме дали защитаваме добре биологичните жени, като дадем възможност на биологични мъже да станат “социално ролеви жени”.

Аз си задавам един важен въпрос:

Ако колегите на г-жа Захариева са я упълномощили да подпише текст с едно значение (т. Б), тя имала ли е мандат да подпише текст със силно изкривено значение (т. В)?

Питам се и следното – чела ли е г-жа Захариева английския оригинал и българския превод? Ако човек що-годе разбира английски, би трябвало да му направи впечатление това разминаване.

Особено в чл. 4 т. 3 където термините “sex” и “gender” са буквално един до друг . Или не ги е чела? Или може би не ги е разбрала? А НПО-тата, поканени от нейното министерство къде са гледали?

Моето лично мнение, че с един професионален подход и истинско обществено обсъждане министър Захариева щеше да спести много ненужни емоции на настоящето правителство в един
много напрегнат за страната момент.

Гледайки кашата, забъркана с тази конвенция, почвам да се питам “Qui bono?​”. Единствените, които имат полза, са тези, които искат българите да асоциират ЕС (нищо че документът е на Съвета на Европа) с “изкореняване на обичаи и традиции” и да се чудят какъв ще е този “джендър” базиран учебен материал “в официалните учебни програми и на всички образователни равнища”.

А мен дори не ме интересува дали това се случва по зла умисъл или поради немарливост.

Потърпевши сме всички ние, гражданите на нашата страна.

Източник: Епицентър.бг