Как работят във фонд „Земеделие“

Явно в Държавен фонд

„Земеделие“ – доста са го закъсали,

след като служебната им кола със служителката на която са я дали да я управлява, си пълнят минерална вода в село Съдиево област Бургас на 5 км. до Айтос.

Снимките са правени тази сутрин след девет часа и е явно, че служителката и служебната кола са в работно време.

Имаме само няколко въпроса:
– Това, вода за лични нужди ли е?
– Това вода за служебни нужди ли е?

И точно колко е бюджета за минерална вода в министерството на земеделието и горите?

Надали ще получим отговори, но снимките са показателни, как се работи в държавните учреждения в работно време!

Атанас Калев