Как Русия разклати могъществото на долара

Русия напълно се отказа от доларовите инвестиции в своите резерви.

Приети са нови правила за спестяване на средства във Фонда за национално благосъстояние.

Сега Русия ще държи спестяванията си в юани и злато – и това стана най-важният сигнал за много други държави, а също така се отрази на самия статус на американската валута.

Русия нанася нов удар на щатския долар. Сега Москва няма да държи резервите си в такава токсична валута. Русия одобри нова регулаторна структура на активите за Фонда за национално благосъстояние (ФНБ). Доларът и доларовите активи са напълно изключени от суверенния фонд. Това съобщиха от Министерството на финансите на Руската федерация.

Отсега нататък е разрешено да се съхраняват държавни спестявания само във валутата на приятелски страни (юан) и в злато. Максималният дял на юана в активите на ФНБ вече е 60%, златото – 40%, а салдата по сметките в лири стерлинги и японски йени вече са нулирани. Ако по-рано, с приходите от петрола и газа, надвишаващи предвидените в бюджета, Русия купуваше главно долари и евро, то през 2023 г. се планира да закупи китайски юан за попълване на ФНБ.

Заслужава да се отбележи, че през 2022 г. Русия вече изрично изключи доларите от ФНБ, а от 2023 г. със специална заповед на Министерството на финансите инвестициите в долари по принцип са забранени. Сегашната структура на ФНБ е следната: 40% от средствата са поставени в евро, 30% в юани, 20% в злато, 5% в йени и британски лири. Останалите средства са инвестирани в акции на “Сбербанк” и руски държавни ценни книжа.

„Министерството на финансите взе това решение преди всичко от съображения за национална сигурност. След като блокираха половината от златните и валутните резерви на Централната банка на Руската федерация, валутите на западните страни вече станаха токсични за Русия. Но е възможно Западът да въведе нови ограничения.

Например на руснаците могат да бъдат забранени всякакви транзакции с такива валути, включително дори пари в брой. А резервите на ФНБ в западни валути могат да бъдат блокирани по същия начин, както резервите на Централната банка на Руската федерация“, казва Наталия Милчакова, анализатор.

Щатският долар се превърна в токсична валута поради санкции, така че ФНБ напълно забрани инвестициите в него. Инвестиции в евро, йени и британски лири в структурата на ФНБ от 2023 г. също не са предвидени. „Китайският юан е единствената световна резервна валута, която не е токсична за Русия. Съхраняването на средствата на ФНБ в китайска валута е безопасно от гледна точка на защита от санкции“, казва Милчакова.

По отношение на пазарните рискове обаче не може да се каже, че юанът е най-сигурната валута. „Обменният курс на юана се регулира от Народната банка на Китай и ако китайският регулатор реши да обезцени юана по препоръка на властите на КНР, за да подкрепи например китайските износители, тогава това ще стане наведнъж. В този случай инвестициите на руския ФНБ също ще бъдат изложени на риск от обезценяване. Освен това КНР има голям държавен дълг, като процент от БВП, почти същият като този на САЩ, а за юана това също представлява известен риск “, говори експертът.

Засега доларът изглежда по-стабилна и надеждна валута от юана. Но пред лицето на санкциите и риска от нови санкции човек трябва да се ръководи не само от икономическите категории.

В това отношение инвестициите в злато изглеждат по-традиционни, но по отношение на размера на юана се дава дял от 60%, а на златото – само 40%. Но има доста икономически обяснения за това. „По отношение на намаляването на риска, включително санкциите, златото е много по-надеждно от всяка валута. Тези инвестиции не се амортизират. Това обаче е нисколиквиден актив в сравнение със световните резервни валути и дори спрямо рублата. Това означава, че не винаги е лесно да е продаде, а още по-трудно е да се продаде злато на изгодна цена. За дългосрочни инвестиции, за няколко години напред, златото е отличен вариант, но, например, ако държавата трябва да използва средствата на ФНБ, за да плати спешно внос, тогава златото ще трябва да се продаде за валута , например, за същия юан. И как да стане това е голям въпрос, защото има ограничения срещу операциите на Централната банка на Руската федерация със злато на борсата. Тоест голям дял злато в ФНБ ще означава, че неликвидната част от инвестициите е увеличава“, обяснява Милчакова.

Не само Русия се страхува от щатския долар. Доверието в американската валута е разклатено и от други държави. Защото ако днес САЩ и ЕС си позволяват да замразят колосалните резерви на Русия, то утре никой няма да може да ги спре да предприемат същата стъпка срещу която и да е друга страна по света.

През 2022 г. световните централни банки изкупиха рекордни количества злато за последните 55 години. До този извод стигнаха анализатори от Световния съвет по златото. Централните банки изкупуват злато с най-бързите темпове от 1967 г. насам. През 1967 г. рекордното търсене на злато води до повишаване на цената на благородния метал и става една от причините за краха на Бретън-Уудската система, която обвързва долара с цената на златото.

Бягството на централните банки в златни активи е знак, че повече страни не вярват на долара, след като САЩ замразиха доларовите резерви на Русия. Според Световния съвет по златото общо централните банки са закупили 673 тона злато през 2022 г., от които 400 тона са закупени през третото тримесечие. Най-големите купувачи на злато са Русия и Китай. В същото време Русия не е разкривала данни за резервите от пролетта насам, а официалните данни на Китай може да не отразяват пълната картина. Турция и Узбекистан също са сред най-големите купувачи на злато. Най-голям интерес към златото проявяват тези страни, които не са сред съюзниците на САЩ на геополитическата арена.

„Покупките на злато от централните банки през третото тримесечие на 2022 г. бяха рекорд за всички времена. На фона на високата доларова инфлация и нарастващите геополитически рискове, златото повишава статута си на резервен актив“, казват анализаторите на “Златен монетен двор”.

Златото през 2022 г. остана практически непроменено по цена, въпреки че колебанията достигнаха 25% през годината. В края на годината една унция струва почти толкова, колкото и в началото на годината (около 1800 долара за унция).

„През изминалата година златото не се представи добре, но всичко останало, което обикновено се смята от инвеститорите за защитни и антиинфлационни активи, се оказа още по-лошо. Съдейки по нарушаването на няколко важни корелации, решаващата роля за факта, че златото надмина много активи, доведе до търсенето на централните банки на фона на повишените геополитически рискове. Трябва да приемем, че търсенето на централните банки е формирало дългосрочно „дъно“, от което златото ще отскочи, получавайки допълнителни стимули за растеж през следващата година“, се казва в аналитичен доклад на “Златен монетен двор”.

Според прогнозата през есента високото търсене на злато от страна на централните банки спря спада на цените на този метал. „Реалистична цел за възможно движение е 2700 долара за тройунция през следващите две години. Минималната програма догодина е разбивка на историческия максимум и консолидация над него“, се казва в аналитичния доклад. Растежът на златото ще бъде подкрепен от слабостта на долара, повишените геополитически рискове и намаляването на доходността на долара.

В алтернативен сценарий анализаторите допускат, че икономическият спад ще бъде тежък, инфлационният шок ще бъде заменен от дефлационен в сценария от 2008 г. В този случай, след неуспешен опит за пробиване на историческия максимум, цената на тройунция злато отново ще отиде в зоната от 1800 долара, след което ще започне да формира дългосрочен “биков” импулс, след като Федералния резерв облекчи паричната политика отново за спиране на рецесията. В същото време падането на цената на златото под нивата, определени през изминалата година, изглежда много малко вероятно.

Любопитно е, че не само централните банки преминават към злато, но и руснаците трансформират спестяванията си от пролетта на 2022 г. Вместо долари, руснаците започват да купуват златни кюлчета, деперсонализирани метални сметки (ДМС) и златни монети, които показаха значително увеличение на търсенето през тази година. „Това е добър вариант, особено за онези руснаци, които инвестират в ДМС вместо физическо злато, тъй като няма проблеми със съхранението, безопасността и ниското качество на закупения златен продукт, например монети. Но трябва да запомните, че е малко вероятно да получите висока и в същото време бърза възвръщаемост на инвестициите в злато, това не е актив за спекуланти, а за дългосрочни инвеститори“, казва Милчакова .

Но с прехода от долара и еврото към юана ситуацията е по-сложна. „Много руски банки въведоха такса за съхраняване на депозити във всякакви чуждестранни валути, включително във валутите на приятелски страни. Ако трябва да съхранявате средства в юани, тогава най-добрият вариант е да отворите сметка в тази валута в надеждна банка в някоя от приятелските страни. А в Русия е по-добре да съхранявате средства в рубли. Според нас Министерството на финансите също може да предвиди 20-30% от средствата на ФНБ да бъдат в рубли. Това би повишило престижа на руската рубла сред населението“, заключва Милчакова.

Превод: В. Сергеев

Източник: Поглед.инфо