КЕВР: В България енергийно бедните са 14%, a енергийно уязвими – 61%

„В България енергийно бедните са 14%, a енергийно уязвими – 61%“.

Това каза председателят на КЕВР Иван Иванов, цитиран от „Фокус“.

Той даде отчет за дейността на комисията през 2016 година пред Комисията за наблюдение на КЕВР в парламента.

По неговите думи има три критерии при определянето на енергийно уязвимите групи, като това са:

1. По възраст
2. По здравословно състояние
3. По доходи

Съществуват финансови и нефинансови мерки. Финансовите мерки в момента засягат 14% или около 480 000 лица и домакинства, уточни той.

Той коментира и ситуацията около енергийно уязвимите граждани, като за България те са 61%. Това са потребители, които са в риск от енергийна бедност, ако се повишат цените на електроенергията в страната, коментира Иван Иванов.