Кмет от ГЕРБ със заплахи за саморазправа!

Публикуваме без редакторска намеса какво е написала г-жа Седефка Николова в своя Фейсбук профил.

Ето и текста:

Уважаеми членове на НЧ „Иван Вазов – 1947“, бих искала да ви информирам, че на 30.10.2017 г., след многократни настоявания от моя страна, г-жа Краса Крилашка – председател на читалищното настоятелство, най-сетне насрочи заседание на същото при дневен ред:

1. Подготовка на празниците за 70 годишнината на Читалището.
2. Подготовка за провеждане на Общо събрание.
3. Обсъждане на одитния доклад.
4. Разни.

На заседанието г-жа Крилашка бе поканила да присъстват г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Атанас Тенев – председател на общински съвет, г-н Любен Кънчев – зам. кмет на общината /всички те са членове на Общото събрание/, както и г-н Ангел Милчев – юрист в община Костинброд.

На заседанието присъстваха и други членове на Общото събрание, заинтересовани от дейността на Читалището, които обаче бяха „помолени“ да напуснат по непонятни за мен причини. Личното ми мнение е, че е необходима прозрачност в работата на всяка организация.

Разултата от това „заседание“, в крайна сметка бе почти нулев. След продължителни „разговори“ /указания, прикрити заплахи към членовете на настоятелството и съвсем явни лично към мен/, по въпроси извън дневния ред, г-жа Краса Крилашка напусна заседанието, заедно с представителите на общинското ръководство. По този начин за пореден път, след събранието на 13.08.2017 г. бяха незачетени и омаловажени ръководните органи на Читалището – първо Общото събрание в качеството му на върховен орган, а сега и настоятелството.

Г-жа Крилашка заяви освен това, че отказва да подписва занапред , каквито и да е документи, като по този начин блокира работата на Читалището.

Като пример ще посоча, че в точка „Разни“ трябваше да се реши въпроса с подписване на граждански договор с лице, което има право да борави с газови котли, за да се осигури отоплението в сградата. Това обаче явно не касае г-жа Председателката…та нейния работен ден все пак протича в добре отоплена сграда. В намален състав, но с необходимия кворум останалите членове на настоятелството, взехме решение да обявим дата за Общо събрание – 19.11.2017 г. от 16.00 ч.

Моля всеки от вас, който не се страхува да изрази гражданска позиция, да подкрепи това решение, за да не бъде бламирано.

По устав и закон Общо събрание може да бъде свикано, както от настоятелството, така и от 1/3 от членовете му.

Необходимостта от свикване на общо събрание е належаща. Всички присъстващи на 13.08.2017 г. са запознати с факта, че приемането на финансовия отчет за 2016 г. бе отложено до приключване на външния одит. Одита приключи преди почти месец и Общото събрание, а и цялата общественост в Костинброд, трябва да бъдат запознати с резултатите.

Накрая бих искала да уточня, че молбата ми, НЕ КАСАЕ подкрепа за самата мен. Явно живея в химеричен свят, в който едно гражданско сдружение с идеална цел би могло да е относително независимо и неполитизирано, както е по Закон. Убедих се, че това няма как да се случи в местната действителност.

Г- н Кмета Трайко Младенов ми обяви лична война, още преди месеци заявявайки пред свидетели, че ще ме унищожи в „личен и професионален план“. Не допусках обаче, че неговата лична антипатия може да доведе до умишлено възпрепядстване и отказ на подкрепа за инициативите и дейностите в Читалището.

Считам това за непрофесионално. Не зная дали и той не живее в химеричен свят, в който можем да работим единствено с хора, който харесваме и най-вече, с такива които не си позволяват да противоречат дори по дребен повод.

Стоя зад всяка своя дума и поемам цялата отговорност за работата в Читалището през последните две години, с изключение на отговорностите, които по устав и закон принадлежат на Председателя.

Това за което моля е да се случи Общо събрание, където проблемите да се поставят открито и върховния орган да каже своята дума, за да може да се възстанови нормалната дейност в Читалището.

Оставам на разположение за всякакви въпроси и очаквам вашето решение.

Седефка Николова, секретар в НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1947“ гр. Костинброд, Фейсбук

Уважаеми членове на НЧ "Иван Вазов – 1947", бих искала да ви информирам, че на 30.10.2017 г., след многократни…

Публикувахте от Sedefka Nikolova в Вторник, 31 октомври 2017 г.